8 maart 2018

biomassa

In het Provinciehuis te Utrecht vindt op 8 maart een inhoudelijke kennis- en discussiebijeenkomst over energetische toepassing van biomassa plaats. 
 

Duurzame energie uit biomassa: kansen, knelpunten & dilemma’s
Van de mogelijkheden om onze energievoorziening te verduurzamen, is de inzet van biomassa er één waar fors op wordt ingezet. Hierbij gaat het om verbranding van houtige biomassa, mestvergisting, inzet van berm- en slootmaaisel of vergisting van GFT. Tegelijkertijd is de inzet van biomassa geen panacee. De inzet kan slechts in een deel van de totale energievraag voorzien en belangrijker, aan de inzet van biomassa kleven beperkingen en risico’s die het duurzame karakter van biomassa teniet kunnen doen of ons juist verder van huis brengen. Met andere woorden; de inzet van biomassa moet met wijsheid en beleid gebeuren. Om op dit grensgebied van ‘haalbaar en veilig’ enerzijds en ‘onveilig en onverstandig’ anderzijds helderheid te verschaffen, organiseert de Regionale Energie Alliantie deze kennissessie.

Regionale Energie Alliantie Utrecht
De Regionale Energie Alliantie (REA) is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Utrecht, de Economic Board Utrecht, het Utrecht Sustainability Institute, het samenwerkingsverband U10, de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Hoogheemraadschap, De Stichtse Rijnlanden en de gemeentes Utrecht, Houten, Amersfoort en Utrechtse Heuvelrug. De REA is de regionale krachtenbundeling om te komen tot de versnelling van de energietransitie in de provincie. De genoemde partijen hebben in 2015 de handen ineen geslagen om te zorgen voor de doorvertaling van het landelijke SER akkoord in de regio Utrecht. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de verschillende thema’s van de energieagenda. Dit uit zich momenteel in het organiseren van allianties, het bundelen van initiatieven, het mobiliseren van partijen en het aantrekken van private investeringen. Maar ook in het concreet massa maken, zoals op het gebied van zonne-energie, duurzame mobiliteit en verduurzaming van de woningbouw.

Programma
In het programma wordt u door experts bijgepraat over de vier genoemde biomassastromen en de mogelijkheden en risico’s voor hun inzet voor energieopwekking. Daarnaast is er in het programma tijd voor verdieping in parallelle workshops en sluiten we af met een borrel voor verdere uitwisseling van kennis en ideeën.

Bij de aanmelding wordt u gevraagd uw interesse voor de onderwerpen aan te geven. Op basis van de verdeling van interesses wordt het programma zo optimaal mogelijk opgezet. Het definitieve programma met daarin ook de sprekers volgt later, het conceptprogramma ziet er als volgt uit:

12:45 uur Ontvangst met koffie, thee
13:00 uur Welkomstwoord (dagvoorzitter Josja Veraart)
13:10 uur Key note (Martin Junginger, hoogleraar Bio-Based Economy)
14:00 uur Paneldiscussie met alle sprekers
14:30 uur Twee thema’s parallel: Houtige biomassa (Harry Croezen, CE Delft) & Mest (Ton Voncken, Groen Gas NL)
15:30 uur Pauze
15:50 uur Twee thema’s parallel: Berm- en slootmaaisel (Wouter Siemers, RVO) & GFT (René Wismeijer, RVO)
16:50 uur Afsluiting en Borrel
 

Aanmelden kan tot vrijdag 2 maart. 

 

> Meer informatie en aanmelden.