19 april 2018

In het kenniscafé op 19 april in Utrecht reikt de VVM-sectie Duurzaam Ondernemen concrete handvatten aan voor het benutten van Natuurlijk Kapitaal.

 

De onderwerpen Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie zijn niet meer uit ons leven weg te denken. Elke organisatie, elke burger wordt veelvuldig geïnformeerd over de eindigheid van onze natuurlijke bronnen. Berichten over duurzame, groene energie, minder verspilling, meer hergebruik van producten, componenten of materialen en dergelijke komen dagelijks bij ons binnen.

In kenniscafé deel 1 is een begin gemaakt met het uitdragen en uitwisselen van kennis en ideeën over Natuurlijk Kapitaal en biodiversiteit in de beweging naar een Circulaire Economie. Deze onderwerpen werden onder de noemers biomimicry (Bowine Wijffels, Nature Wise) en ecomimicry (Douwe Jan Joustra, CANDA Foundation) in een meer algemene setting toegelicht. Vervolgens is daar in werkgroepen nader over gediscussieerd en gebrainstormd.

In het tweede kenniscafé reikt de VVM-sectie Duurzaam Ondernemen, i.s.m. de secties Afval en Biodiversiteit, MVO Nederland en Futureproof.Community, concrete handvatten aan voor het benutten van Natuurlijk Kapitaal. Inspiratie wordt verzorgd door enkele aansprekende bedrijven die al stappen hebben gezet op dit vlak. Aan de hand van de concrete voorbeelden volgt vervolgens een verdiepingsslag. In een actieve werksessie werken deelnemers samen met de aanwezige deelnemers aan een praktische shortlist van aandachtspunten om mee aan de slag te gaan in de eigen werkomgeving. Tevens biedt deze bijeenkomst weer de mogelijkheid om ideeën op te doen c.q. onderwerpen te agenderen voor het derde kenniscafé in september 2018. 

 

Programma

16:00 Ontvangst met koffie/thee

16:15 Welkomstwoord

16:20   Sprekers vanuit de praktijk: 
Bijna volledig circulair bedrijf; van afvalwater naar proceswater en biogas, en welke problemen komen daarbij op je pad, door Walter Hulshof (Industriewater Eerbeek)
Zonder het onderhouden van ons Natuurlijk kapitaal is er geen circulaire economie mogelijk, door Rudi Daelmans (Tarkett waar Desso onderdeel van is)            

17:00 Denkpauze

17:15   Werksessie (verrassende werkvorm; details volgen)
Voor de werksessie kunnen deelnemende bedrijven nog verzoeken indienen. Waarom is men gaan nadenken over Circulaire Economie en Natuurlijk Kapitaal? Wat heeft men daartoe aan initiatieven genomen? Met welke hobbels / drempels / praktijkfrustraties wordt men geconfronteerd?

18:15 Pauze met broodjes

18:45   Resultaten delen met koppeling naar de praktijk 

19:30 Successen vieren tijdens netwerkborrel (tot 20:00/20:30)

 

> Meer informatie en aanmelden.