1 december 2015

Bijeenkomst 7: Hoe is de woning in 2050?
Datum: dinsdag 1 december 2015
Locatie: Booth zaal, Bibliotheek, Universiteit Utrecht, De Uithof, Utrecht

We hebben dit jaar in zes bijeenkomsten verkend waar het huis in 2050 moet voldoen en dit aan de hand van de vijf aspecten vermeld in het Home2050 LOGO. Diverse sprekers hebben veel wensen geformuleerd zoals voor energievoorziening, voor comfortabel en gezond wonen en  ook veel technieken gepresenteerd om dit mogelijk te maken. Het is echter nog niet duidelijk hoe dat in de toekomst zal evolueren. In deze bijeenkomst zullen vier sprekers hun toekomstvisie presenteren tezamen met de nog te verwachten uitdagingen. Deze bijeenkomst wil bereiken dat we een synthese maken van de zes vorige bijeenkomsten. We willen dat ook mede bereiken door een aantal stellingen te poneren waarop we in een panelsessie een antwoord proberen te vinden. 

De nieuwe KIVI website maakt het mogelijk dat onze leden input kunnen geven. We nodigen dan ook onze toehoorders uit voorstellen te doen voor stellingen die we in deze bijeenkomst kunnen behandelen.

Samenvattend, in deze eindbijeenkomst zullen sprekers met een lange ervaring op dit gebied hun toekomstvisie presenteren. We willen dat ook mede bereiken door een aantal stellingen te poneren waarop we in een panelsessie een antwoord proberen te vinden en een beeld trachten te schetsen van de woning in 2050 en welke uitdagingen er nog te verwachten zijn. 

Seminar voorzitter: dr. Carolien van Hemel, Utrecht Sustainability Institute

Sprekers:

"Home 2050 Mind map", Prof. dr. ir. Jos Lichtenberg, Leerstoel Productontwikkeling, faculteit Bouwkunde TU/e

"Het verschil tussen kijken en zien", ir. J.J. Buitenhuis, Managing Partner, DWA Bodegraven

"Warmtetransitie en Power-to-Gas", ing. Albert van der Molen, strateeg Asset Management, STEDIN Netbeheer 

Kijk hier de video terug van deze activiteit.

Meer over de Home Labs.