6 oktober 2015

Bijeenkomst 6: Systemen voor goed wonen!
Datum: dinsdag 6 oktober 2015
Locatie: Universiteit van Utrecht, Bibliotheek, Boothzaal, Heidelberglaan 3, Utrecht

Deze zesde  bijeenkomst heeft als thema “betrouwbare systemen voor goed wonen”. Hierin komt de centrale aansturing van de energie besparende systemen en hun bediening aan de orde.  Een goed concept voor de interactie met de systemen is noodzakelijk om de besparingen te realiseren.  Zonder kwaliteits garanties en kontroles is dat moeilijk. Daarom is adequaat onderhoud van het ventilatie systeem, verwarmings systeem en PV systeem  essentieel.  Op afstand monitoren en besturen van de systemen is een simpele zaak in 2050 als alles connected is. Zo krijgen we een gemakkelijk te bedienen, automatisch systeem dat via monitoren op afstand in vorm blijft.

De eerste spreker zal uiteenzetten hoe onderhoud geprofessionaliseerd kan worden en wat dat betekent voor ons huis van 2050. De tweede spreker heeft ervaring met  meten van condities en beperkingen daarvan voor goede control. De derde spreker is betrokken bij monitoring en interactie met de bewoner.

Seminar voorzitter: Prof. Dr. H.A. Akkermans, Universiteit Tilburg

Sprekers:

“Een huis besturen als een fabriek, hoe doe je dat?”,  Prof. Dr. H.A. Akkermans, Universiteit Tilburg, Dutch Institute for World Class Maintenance, Breda

“Helpen intelligente sensoren ons vooruit?” , ir. W. Borsboom,  TNO,  Delft

“Ervaring met gebouw beheersystemen en monitoring”, ir. J.J. Buitenhuis, DWA, Bodegraven

Kijk hier de video terug van deze activiteit.

Meer over de Home Labs.