7 april 2015

Bijeenkomst 4: Gebruik energiebronnen
Datum: dinsdag 7 april 2015
Locatie: Booth zaal, Bibliotheek, Universiteit Utrecht, De Uithof, Utrecht

Deze bijeenkomst zal gaan over het optimaal benutten van beschikbare energiebronnen.  Er zijn meerdere energiebronnen rondom de woning die men kan aanwenden. Sommige bronnen kunnen al goed gebruikt worden. Andere bronnen zijn veel moeilijker om te zetten in bruikbare energie of warmte. Het is ook niet triviaal om alle aanwezige energie optimaal te gebruiken. Het benutten van deze energiebronnen kan op woning niveau maar ook op wijkniveau gebeuren. Een van de moeilijk benutbare energiebronnen is bijvoorbeeld de warmte in de zomer (om te verwarmen in de winter) en de koelte in de winter (om te koelen in de zomer) . Vaak vernietigen we ook bruikbare energie zonder het direct te beseffen. Dat moet ook beter in de toekomst. In deze vierde bijeenkomst zullen we  de mogelijkheden en uitdagingen voor in de toekomst behandelen.
 
Seminar voorzitter: Dr. Carolien van Hemel, Utrecht Sustainability Institute

Sprekers:

“Exergie -  voor beter inzicht in de prestatie van energiesystemen”, Dr. ir. S. Jansen, universitair docent TU Delft 

“Mens-en milieuvriendelijke natuurlijke airconditioning”, Dr. ing. Ben Bronsema, Technische Universiteit Delft

“De toekomst van de warmtevoorziening”, Ir. O. Kleefkens, Senior Adviseur, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Kijk hier de video terug van deze activiteit.

Meer over de Home Labs.