10 februari 2015

Bijeenkomst 3 Gezond binnen milieu
Datum: dinsdag 10 februari 2015
Locatie: Booth zaal, Bibliotheek, Universiteit Utrecht, De Uithof, Utrecht


In deze derde bijeenkomst komt het leefmilieu aan de orde. De eis van een gezond  binnenmilieu is belangrijk (rapport van de gezondheidsraad: 'Een gezond binnenmilieu in de toekomst' (2013)). We verblijven gemiddeld 14 uur per dag in huis. Vooral kleine kinderen, oudere mensen en zieken hebben daglicht en zuivere lucht nodig, vrij van ziektekiemen en luchtverontreinigingen. Gebruik van gevoelige sensoren voor een regelsysteem  zal helpen. Nieuwe materialen en bouwmethoden kunnen in 2050 binnen- en buiten-milieu verbeteren en binnen een circulaire economie hernieuwbare woningbouw mogelijk maken. In deze bijeenkomst zal besproken worden wat dit betekent.

Seminar voorzitter: Prof. dr. ir. Jos Lichtenberg, Bouwkunde TU/e,  Eindhoven

Sprekers:

“Gezond  binnenmilieu in  2050”, Prof. dr. ir. P.M. Bluyssen,  Architectural Engineering and Technology, Bouwkunde, TU Delft

“Intelligente (sensor) systemen  voor gezonde wooncondities”, Dr. ir. M. Zevenbergen, Senior Researcher, Holst Center, Eindhoven

“De duurzaamheid voorbij, naar hernieuwbare woningvoorraad”, Prof.  ir. P.G. Luscuere,  Architectural Engineering and Technology, Bouwkunde, TU Delft.

Kijk hier de video terug van deze activiteit.

Aan Prof Philomena Bluyssen Delft University is de Profession Profession Award uitgereikt  voor de Book Award 2016 - Philomena Bluyssen, Delft University of Technology, The Healthy Indoor Environment: How to Assess Occupants' Wellbeing in Buildings

Meer over de Home Labs.