27 november 2014

Bijeenkomst 2 De Energiebalans in 2050
Datum: donderdag 27 november 2014
Locatie: Booth zaal, Biblioteek, Universiteit Utrecht, De Uithof, Utrecht


In deze tweede bijeenkomst kwam de energiebalans aan de orde en werd er gekeken naar oplossingen voor 2050. De eerste spreker ging in op mogelijkheden voor bestaande en toekomstige bouw met tal van actuele voorbeelden uit het energie sprong initiatief (energiesprong.nl). De tweede spreker liet zien hoe we in 2050 de energie van/uit de wijk verdelen en beheren om betrouwbare decentrale energie te kunnen leveren en voor alle deelnemers rendement te genereren. Smart Grid en storage zijn elementen, hoe gaan we er nu mee om en wat is de rol in 2050. Voorbeelden kwamen uit pilot projecten in Amersfoort en Utrecht (www.smartgridrendement.nl). De derde spreker gaf ons kwantitatieve informatie over de ervaring met constructie en energie opwekking in duurzame woonwijken.

Seminar voorzitter: Dr. Carolien van Hemel, Utrecht Sustainability Institute

Sprekers:

“Energie ambitieuse huisvesting in 2050” prof. (lector), dr. I. J. Opstelten, HU Utrecht, Kenniscentrum Technologie & Innovatie

“De wijk als energie leverancier”,  ir. Petra de Boer-Meulman, principal new energy technologies, DNV GL (KEMA)

“Kwantitative ervaring in duurzame woonwijken”, ir. R. van Rijswijk, Merosch Bodegraven

Kijk hier de video terug van deze activiteit.

Meer over de Home Labs.