21 oktober 2014

Bijeenkomst 1 De eisen die aan woning worden gesteld in 2050
Datum: dinsdag 21 oktober 2014
Locatie: Booth zaal, Biblioteek, Universiteit Utrecht, De Uithof, Utrecht

    
In de deze eerste bijeenkomst wilden we niet ingaan op oplossingen maar eerst alle vereisten en wensen van de toekomstige bewoner analyseren. Drie ervaren sprekers hebben de verschillende aspecten van deze vraagstelling deskundig voor het voetlicht gebracht. In de volgende bijeenkomsten gaan we mogelijke oplossingen bespreken voor de verschillende deelspecificaties waaraan het huis van 2050 moet voldoen.

Seminar voorzitter: prof. dr. ir. Jos Lichtenberg

Sprekers:

 "De toekomst van Energie in de gebouwde omgeving”, prof. dr. ir.  Jos Lichtenberg, leerstoel Productontwikkeling, faculteit Bouwkunde TU/e

 “Het meten van duurzaamheid”, ir. David Anink, Senior adviseur WE Adviseurs

 “Active House, een gezonde energievisie”, ir. Atto Harsta, directeur bij Aldus Bouwinnovatie

Kijk hier de video terug van deze activitieit.

Meer informatie over de Home Labs.