25 november 2013

Bijeenkomst 5

Roadmap voor de Nederlandse elektriciteitsvoorziening in 2050 - wat betekenen de conclusies van deze serie voor een betrouwbare, betaalbare en duurzame elektriciteitsvoorziening in 2050? Wat moet er veranderen in de regelgeving en in de werking van de markt om er voor te zorgen dat de transitie ook daadwerkelijk plaats vindt?

Seminarvoorzitter: Professor dr. Jacqueline Cramer, directeur Utrecht Sustainability Institute

Luister hier het interview met dr. Jacqueline Cramer bij BNR radio over deze bijeenkomst terug.

Programma:

Kan het EU-elektriciteitssysteem het duurzame doel halen? Prof. dr. Kornelis Blok, Universiteit Utrecht, Ecofys

Hoe houden we het systeem betrouwbaar: super-grid, opslag, demand response. Prof. ir. Mart van der Meijden, TU Delft, Tennet

Hoe gaat windenergie de verwachtingen waarmaken? Prof. dr. Gerard van Bussel, TU Delft

Wonen we in 2050 in wijken zonder elektriciteitsvraag? ing. Ronald Schilt. Merosch Bodegraven

Het nationaal energie-akkoord: de route tot 2023 en: Hoe moet de energiemarkt functioneren om de spelers de goede richting in te sturen? Teun Bokhoven, voorzitter Duurzame Energie Koepel en TKI EnerGO

De route 2020-2050: de uitdaging voor de overheid. Dr. Michiel Hekkenberg, ECN

Meer over de EU 2050 Power Labs.