8 oktober 2013

Bijeenkomst 4

Leven we in 2050 in een huis of wijk die zelf zijn elektriciteit opwekt?

Seminar voorzitter: prof. dr. ir. Han Slootweg, Enexis, Arnhem
Uitgangspunt is de ECF studie: EU roadmap Power 2050

Sprekers:

De energieneutrale wijk gaat er komen! Voor of na 2050?, ing. Ronald Schilt. Merosch Bodegraven

Toekomst van de netten: de hoeken van het speelveld en de rol van smart grids, dr. Cor Leguijt, CE Delft

Opslag van elektriciteit in de wijk: wat, waar, hoeveel?, dr. ir. Marjan van den Akker, Universiteit van Utrecht

Enexis project Smart Storage: 'Slimme opslag biedt flexibiliteit', ing. Sander Schouwenaar, Enexis

Paneldiscussie en afsluiting

Meer over de EU 2050 Power Labs.