13 juni 2013

Bijeenkomst 3

Kan windenergie de verwachtingen waarmaken in 2050? Uitgangspunt is de ECF studie: EU roadmap Power 2050

Seminarvoorzitter: Prof. Ir. Wil Kling, TU Eindhoven

Sprekers:

De bijdrage van windenergie aan de elektriciteitsvoorziening in 2050, prof. dr. Gerard van Bussel, TU/Delft

Key messages to cut the levelised cost of wind-generated electricity by 40% in 2020,
dr. ir. David Molenaar, Siemens

Grootschalige windenergie: de huidige praktijk en de inpassing in elektriciteitssystemen, dr. ir. Bart Ummels, Ventolines

Discussie en afsluiting

Meer over de EU 2050 Power Labs.