16 april 2016

Bijeenkomst 1

Fossielarm maar ook betrouwbaar is uitdagend; kan het EU-wijde elektriciteitsysteem dit aan?


 

Seminarvoorzitter: Prof. Ir. Wil Kling, TU Eindhoven

Sprekers:

EU Milieu en Energie 2050 doelstellingen, Prof. Kornelis Blok, Ecofys, Utrecht

EU Roadmap voor het Elektriciteitsysteem 2050, Ir. Frits Verheij, DNV KEMA

Simulatie van het EU-wijde elektriciteitsysteem, Ing. Wim van der Veen, DNV KEMA

Discussie en afsluiting

Meer over de EU 2050 Power Labs.