20 april 2017

EnergyNL 2050 is een serie van vier bijeenkomsten in 2016 en 2017 over de transitie van het totale Nederlandse energiesysteem (elektriciteit, warmte, transport) naar een vergaand verduurzaamd scenario. De doelstelling in de verduurzaming van het energiesysteem is om de CO2-emissie tot ruim onder de 30 Mton te laten dalen. Elektrificatie speelt hierbij een belangrijke rol en zal daarom leiden tot een sterke toename van de elektriciteitsvraag; van de huidige 120 TWh naar het dubbele of drievoudige in 2050. De uitdagingen en mogelijke oplossingen om dit doel te verwezenlijken vormen de rode draad in de serie bijeenkomsten georganiseerd door KIVI en USI.

In de vorige bijeenkomsten hebben we de energievraag en bronnen van energie geanalyseerd. In deze vierde bijeenkomst gaan we daar vanuit en worden de resultaten samengevat om te komen tot een scenario voor de energiesituatie in 2050. We hebben ECN bereid gevonden om op basis van hun ervaring in het analyseren van energie scenario’s hun visie te geven op de (on)mogelijkheden en tevems een contour te schetsen van een CO2 neutraal energiesysteem voor Nederland in 2050. 

Het is duidelijk dat een dergelijke transitie complex is en dat vele economische, sociale en maatschappelijke factoren relevant zijn. Daarom is er aandacht voor de vraag hoe zo’n transitie in zijn werk gaat en waar we staan.

Uitgangspunt
Het rapport: “Verkenning functionele energievraag en CO2-emissies tot 2050” is de basis voor deze bijeenkomst. Met een paneldiscussie van experts en deelnemers wordt de reeks van symposia besloten.

Programma:
15:30 - 16:00 uur Ontvangst en koffie / thee
16:00 - 16:10 uur KIVI dagvoorzitter Dr. Marcel Weeda (ECN) opent het symposium en legt het doel van de bijeenkomst uit
16:10 - 17:10 uur “Een CO2 arm scenario voor de Nederlands energievoorziening in 2050” door Jos Sijm MSc (ECN)
17:10 - 17:50 uur Pauze met aangeklede broodmaaltijd
17:50 - 18:45 uur Scenario’s OK, hoe komen we nu verder??” door ir. Joris Knigge (Topsector Energie)
18:30 - 18:50 uur Visie op scenario Energysystemen 2050 van diverse panelleden
18:50 - 19:45 uur Paneldiscussie o.l.v. Marcel Weeda ECN met sprekers + extra panelleden: Jos Sijm, Joris Knigge, Martijn de Graaff, Vera Pieterman

Kosten:
Studenten (na registratie) € 5,00 
KIVI-leden € 20,00 
Niet-leden: € 35,00

Informatie:
Het Team EnergyNL2050 bestaat uit de volgende leden van KIVI-Elektrotechniek:
dr. ir. Steven Luitjens, E luitjenssb@hccnet.nl M 06 46 72 66 89  
ir. Loek Boonstra 
ir. Eric Persoon
ing. Paul van Moerkerken, M 06 11 28 72 26
 

Meer informatie, het programma en aanmelden