9 februari 2017

EnergyNL 2050 is een serie van vier bijeenkomsten in 2016 en 2017 over de transitie van het totale Nederlandse energiesysteem (elektriciteit, warmte, transport) naar een vergaand verduurzaamd scenario. De doelstelling in de verduurzaming van het energiesysteem is om de CO2-emissie tot ruim onder de 30 Mton te laten dalen. Elektrificatie speelt hierbij een belangrijke rol en zal daarom leiden tot een sterke toename van de elektriciteitsvraag; van de huidige 120 TWh naar het dubbele of drievoudige in 2050. De uitdagingen en mogelijke oplossingen om dit doel te verwezenlijken vormen de rode draad in de serie bijeenkomsten georganiseerd door KIVI en USI.

In de eerste twee bijeenkomsten is de omvang en het verduurzamen van de energievraag besproken, in bijzonder de moeilijk te verduurzamen energievraag van transport en van de industrie.
In de derde bijeenkomst willen we nagaan welke hernieuwbare energiebronnen beschikbaar zijn voor Nederland in 2050.
Een groot aandeel zal komen uit hernieuwbare bronnen, zoals wind en zon (PV).

Aan de orde komt:

  • Welke energievraag Nederland kunnen we verwachten in 2050?
  • Welke duurzame energiebronnen kunnen we dan beschikken en wat zijn hun variabiliteitseigenschappen?
  • Hoe kunnen we die te verwachten sterke fluctuaties in aanbod van de energie opvangen door inbouw van goede flexibiliteitssystemen, zoals opslag en goede energienetwerken?

Daarbij wordt aandacht gegeven aan de vraag van back-up vermogen in geval van periodes zonder zon en wind. 

Programma
15:30 - 16:00 uur Ontvangst en koffie / thee
16:00 - 16:10 uur "Opening en samenvatting" door KIVI dagvoorzitter Prof. Dr. Kornelis Blok, TU Delft
16:10 - 16:30 uur "Energievraag in 2050 nader beschouwd!" door Prof. Dr. Kornelis Blok (Ecofys, TU Delft)
16:30 - 17:15 uur "Potentie voor hernieuwbare energie in 2050 in Nederland" door Dr. Marc Londo (ECN Policy Studies, Universteit Utrecht)
17:15 - 18:15 uur Pauze met aangeklede broodjesmaaltijd
18:15 - 19:00 uur  "Toekomstige Noordzee infrastructuur, energie-eiland op de Doggersbank" door Prof. Ir. Mart van der Meijden (Tennet, TU Delft)
19:00 - 19:30 uur Conclusies en discussie met panel

Kosten: Studenten (na registratie) € 5,00, KIVI-leden € 20,00, niet-leden: € 35,00
Informatie: Het Team EnergyNL2050 bestaat uit de volgende leden van KIVI-Elektrotechniek: dr. ir. Steven Luitjens, E luitjenssb@hccnet.nl M 06 46 72 66 89 / ir. Loek Boonstra /  ir. Eric Persoon / ing. Paul van Moerkerken, M 06 11 28 72 26

Meer informatie en aanmelden.