22 november 2016

EnergyNL 2050 is een serie van vier bijeenkomsten in 2016 en 2017 over de transitie van het totale Nederlandse energiesysteem (elektriciteit, warmte, transport) naar een vergaand verduurzaamd scenario. De doelstelling in de verduurzaming van het energiesysteem is om de CO2-emissie tot ruim onder de 30 Mton te laten dalen. Elektrificatie speelt hierbij een belangrijke rol en zal daarom leiden tot een sterke toename van de elektriciteitsvraag; van de huidige 120 TWh naar het dubbele of drievoudige in 2050. De uitdagingen en mogelijke oplossingen om dit doel te verwezenlijken vormen de rode draad in de serie bijeenkomsten georganiseerd door KIVI en USI.

In deze tweede bijeenkomst zal de energievraag van de industriesector, en de verduurzaming daarvan, besproken worden. De industrie verbruikt aan energie jaarlijks ca. 150 TWh aan fossiele brandstoffen, een belangrijk deel van het totale Nederlandse energieverbruik van ca. 750 TWh. Daarnaast gebruikt voornamelijk de chemische industrie de aanmaak van de grondstoffen voor de kunststofindustrie veel fossiel (ca. 175 TWh). Verduurzamen van de industrie is complex in het bijzonder doordat er voor veel industriële processen hoge temperaturen vereist worden. In deze bijeenkomst wordt, na de inleiding over de transitie naar een duurzame industriesector, enkele belangrijke onderdelen ervan intensief besproken.

Programma

15.30 – 16.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

16.00 – 16.10 uur
Opening door KIVI dagvoorzitter prof.dr. K. (Kornelis) Blok TU Delft

16.10 – 16.45 uur
Verduurzaming industrie door prof. dr. Ernst Worrell, Universiteit Utrecht

16.45 – 17.30 uur
Roadmap naar CO2-arme chemische industrie door Ir. Martijn de Graaff, TNO

17.30 – 18.15 uur
Pauze met aangeklede broodjesmaaltijd

18.00 – 18.30 uur
Basic Steel: Ultra Low Carbon Steel processing door Ir. Hans Kiesewetter, Tata Steel

18.30 – 19.00 uur
Duurzaamheidsaanpak door AkzoNobel (spreker volgt)

19.00 – 19.30 uur
Conclusies en discussie

Meer informatie en aanmelden.