10 oktober 2019

Op 10 oktober 2019 vindt de achtste editie van VVM's Dag van de Omgevingswet plaats in het Provinciehuis Utrecht. Dankzij een veelheid aan verschillende sessies komen op één dag vrijwel alle aspecten van de Omgevingswet aan de orde.

 

Net als tijdens eerdere edities wordt ook tijdens deze editie stilgestaan bij de ontwikkelingen in de wetgeving. Met op 10 oktober 2019 nog ruim een jaar te gaan zal de aandacht meer verschuiven naar implementatie en uitvoering van de wet. In het bijzonder gaat het hierbij om het overgangsrecht en het vormgeven van de transitie in de periode tot 2029, het digitaal stelsel, de participatie, de cultuurverandering, de inhoudelijke thema’s en de relatie van de Omgevingswet met belangrijke thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie. Net als bij  eerdere edities kan de bezoeker weer rekenen op brede aandacht voor de verschillende facetten van de Omgevingswet.