25 juni 2019

Op 25 juni 2019 vond het 20ste Circular Economy Lab in Utrecht plaats, een feestelijke jubileumeditie.

Sinds het eerste Lab in 2013 zijn in de regio Utrecht veel succesvolle circulaire initiatieven gestart. Stuk voor stuk mooie stappen op weg naar de Circulaire Topregio die Utrecht in 2050 wil zijn. We blikten terug op ‘the best of’ van deze initiatieven: wat maakte ze tot een succes? En we blikten vooruit: wat gaan we doen om ze op te schroeven tot het nieuwe normaal, regionaal en nationaal? Deze vragen beantwoordden we met de koplopers en u op dinsdag 25 juni in het Academiegebouw.

De bijeenkomst startte met het ophalen van praktische tips en succesfactoren voor kansrijke circulaire initiatieven aan de hand van vijf geslaagde praktijkvoorbeelden uit de regio Utrecht. Vier prioritaire Utrechtse stromen vormen de focus: bouw & demontage, afvalvrije gebouwen & gebieden, textiel & matrassen en biomassa & voedsel.

Daarna blikten we vooruit en was het woord aan deskundigen en u. Hoe bereiken we dat succesvolle initiatieven uitgroeien tot het nieuwe normaal in Utrecht? Helpt het om inkoopkracht in de regio te bundelen? Helpt het om gezamenlijke doelen te stellen, voor circulaire gebouwen, gebieden en producten? Helpt het om samen circulaire criteria te kiezen om voortgang te monitoren en onze leveranciers uit te leggen wat we van hen verwachten? Aan de hand van de praktijkvoorbeelden werd gekeken naar wat praktische circulaire criteria zijn voor tenders en aanbestedingen en hoe we hierin regionaal kunnen samenwerken zodat succesvolle initiatieven impact krijgen.

De avond werd mede mogelijk gemaakt door de Alliantie Cirkelregio Utrecht. Dit is een netwerk van organisaties die samenwerken om de circulaire economie in de regio Utrecht te versterken.

 

Links

  

Programma

Dinsdag 25 juni 2019 20.00 - 22.00 uur
Inloop vanaf 19.30 uur, aansluitend aan het programma een feestelijke netwerkborrel
Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht


Welkom door Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute

Introductie 'De ambitie van Alliantie Cirkelregio Utrecht' door Josja Veraart, Natuur- en Milieufederatie Utrecht
 

Sessie I Succesvolle circulaire initiatieven

Bouw & demontage, Rutger Büch (Cirkelstad)
Afvalvrije gebouwen & gebieden, Nelly Swijnenburg (Gemeente Amersfoort)
Afvalvrije gebouwen & gebieden, Renee van den Heuvel (Green Business Club Utrecht / Movares)
Textiel & matrassen, Jan Nieuwenhuis (voormalig Directeur Groene Groei Ministerie EZK)
Biomassa & voedsel, Selma Seddik (Instock)

Onderwerpen

  • Hoe start je een circulair initiatief?
  • Factoren voor succes
  • Adviezen voor ondernemers en overheden

 

Sessie II Van initiatief naar impact

Denk mee met het panel van deskundigen over opschaling van circulaire initiatieven.

Panel
Martien Dijkstra, strateeg circulaire economie, provincie Utrecht
Willem Janssen, onderzoeker duurzaam aanbestedingsrecht, Universiteit Utrecht
Ineke Raaijmakers, adviseur portefeuillemanagement sport, Utrechtse Vastgoed Organisatie / gemeente Utrecht
Rogier Joosten, ontwikkelaar The Green House en Rijkskantoor De Knoop

Vragen

  • Is inkoop- en aanbestedingbeleid één van de belangrijkste instrumenten die we regionaal kunnen inzetten om circulaire economie te versnellen?
  • Welke andere regionale instrumenten zijn van belang?
  • Hoe kunnen we als regiepartners gezamenlijk circulair inkopen en aanbesteden versnellen?
  • Kunnen we de methodiek van inkopen en aanbesteden regionaal afstemmen, zowel de aanpak als de rapportage?


Conclusies & vervolgacties door Jacqueline Cramer

Feestelijke netwerkborrel