25 juni 2019

Op 25 juni 2019 vindt het 20ste Circular Economy Lab in Utrecht plaats. We nodigen u van harte uit deze feestelijke jubileumeditie mee te maken.

Sinds het eerste Lab in 2013 zijn in de regio Utrecht veel succesvolle circulaire initiatieven gestart. Stuk voor stuk mooie stappen op weg naar de Circulaire Topregio die Utrecht in 2050 wil zijn. We blikken terug op ‘the best of’ van deze initiatieven: wat maakte ze tot een succes? En we blikken vooruit: wat gaan we doen om ze op te schroeven tot het nieuwe normaal, regionaal en nationaal? Deze vragen beantwoorden we met de koplopers en u op dinsdag 25 juni in het Academiegebouw.

We starten met het ophalen van praktische tips en succesfactoren voor kansrijke circulaire initiatieven aan de hand van vijf geslaagde praktijkvoorbeelden uit de regio Utrecht. We focussen op vier prioritaire Utrechtse stromen: bouw & demontage, afvalvrije gebouwen & gebieden, textiel & matrassen en biomassa & voedsel.

Daarna blikken we vooruit en is het woord aan deskundigen en u. Hoe bereiken we dat succesvolle initiatieven uitgroeien tot het nieuwe normaal in Utrecht? Helpt het om inkoopkracht in de regio te bundelen? Helpt het om gezamenlijke doelen te stellen, voor circulaire gebouwen, gebieden en producten? Helpt het om samen circulaire criteria te kiezen om voortgang te monitoren en onze leveranciers uit te leggen wat we van hen verwachten? Aan de hand van de praktijkvoorbeelden gaan we na wat praktische circulaire criteria zijn voor tenders en aanbestedingen zodat succesvolle initiatieven nationale impact krijgen.

De avond wordt mede mogelijk gemaakt door de Alliantie Cirkelregio Utrecht. Dit is een netwerk van organisaties die samenwerken om de circulaire economie in de regio Utrecht te versterken.

 

  

Programma

Dinsdag 25 juni 2019 20.00 - 22.00 uur
Inloop vanaf 19.30 uur, aansluitend aan het programma een feestelijke netwerkborrel
Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht


Welkom door Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute

Introductie 'De ambitie van Alliantie Cirkelregio Utrecht' door Josja Veraart, Natuur- en Milieufederatie Utrecht
 

Sessie I Succesvolle circulaire initiatieven

Bouw & demontage, Rutger Büch (Cirkelstad)
Afvalvrije gebouwen & gebieden, Nelly Swijnenburg (gemeente Amersfoort)
Afvalvrije gebouwen & gebieden, Renée van den Heuvel (Green Business Club Utrecht / Movares)
Biomassa & voedsel, te bevestigen
Textiel & matrassen, Jan Nieuwenhuis (voormalig Directeur Groene Groei Ministerie EZK)


Onderwerpen

  • Hoe start je een circulair initiatief
  • Factoren voor succes
  • Adviezen voor ondernemers en overheden

 

Sessie II Van initiatief naar impact

Denk mee met het panel van deskundigen over opschaling van circulaire initiatieven.

Panel
Martien Dijkstra, strateeg circulaire economie, provincie Utrecht
Willem Janssen, specialist circulair aanbesteden, Universiteit Utrecht
Ineke Raaijmakers, adviseur portefeuillemanagement sport, Utrechtse Vastgoed Organisatie / gemeente Utrecht
Ervaringsdeskundige bedrijfsleven, te bevestigen

Onderwerpen

  • Voorwaarden voor impact
  • Helpt het als regiopartners gezamenlijk circulaire doelen formuleren?
  • Hoe maken we circulaire doelen concreet?
  • Praktische criteria voor circulair aanbesteden en tenderen


Conclusies & vervolgacties door Jacqueline Cramer

Netwerkborrel