4 juni 2018

Maandag 4 juni om 20.00 in Utrecht

In Nederland is er momentum voor de hoogwaardige verwerking van biomassa-restromen. Gemaaid bermgras, gekapt hout, bagger en slib vinden in succesvolle innovatieprojecten hun weg naar de chemische industrie, papier en karton, bio-asfalt of de bouw. Tegelijkertijd wordt steeds meer biomassa verbrand. Hoewel verbranding de vraag naar fossiele brandstoffen vermindert, staat het hoogwaardiger toepassen in de weg. Daarmee ontstaat de vraag: hoe kunnen we het huidige momentum benutten en hoogwaardige verwerking van biomassa versnellen?

Ervaringen met hoogwaardige verwerking
Tijdens het 18e Circular Economy Lab stond deze vraag centraal. Wageningen University trapte af met een presentatie over de rol van biomassa in de circulaire economie. Daarna gingen we in discussie met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zij genereren grote hoeveelheden biomassa en hebben ervaring met routes voor hoogwaardige verwerking van hun restromen. Zij gingen in op de mogelijkheden voor hergebruik en deelden hun toekomstvisie, afwegingen en huidige keuzes met het publiek.

Biomassa in bouw- en infrasector
Vervolgens zoomden we in op de toepassing van biomassa-reststromen in de bouw- en infrasector. Het gebruik van biobased producten staat hier nog in de kinderschoenen. Toch zou grootschalige inzet mogelijk moeten zijn. Het bedrijf Roelofs presenteerde succesvolle pilots met bio-asfalt en bio-beton. Opdrachtgevers van onder andere Provincie Zeeland (koploper in biobased inkopen) gingen in debat over hoe we de weg plaveien voor grootschalige, hoogwaardige verwerking van maaisel, snoeihout en slib in deze sectoren.

Programma van de avondcircular economy lab biomassa
USI organiseerde deze bijeenkomst in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Jacqueline Cramer zal de avond leiden. 

Het lab vond plaats van 20:00 tot 22:00 op maandag 4 juni 2018 in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht. 


Programma:
Moderator: Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute

19.30 uur  Ontvangst met koffie en thee
20.00 uur  Welkom en introductie door Jacqueline Cramer
20.05 uur  Pitch en paneldiscussie

- Pitch over de rol van biomassa in de circulaire economie en door Jan van Dam, Wageningen University & Research 

Paneldiscussie: Aanbod van biomassa reststromen 
Tijdens de paneldiscussie komen de volgende vragen aan bod:

 • Welke verwerkingsroutes hebben de deelnemers gekozen, en waarom?
 • Leveren we ‘hoogwaardigheid’ in om een businesscase rond te krijgen?
 • Wat zijn de voorwaarden voor verdere opschaling?

Paneldiscussie met:

 • Jan van Dam, Wageningen University & Research
 • Antoine Giezen, Rijkswaterstaat
 • Wim Heijbroek, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Henk Wanningen, Staatsbosbeheer


21.05 uur  Pitch en paneldiscussie

- Pitch over demonstratieprojecten met bio-asfalt en biobeton door Robby van den Broek, Roelofs BV

Paneldiscussie: De keten rond voor biomassa reststromen
Tijdens de paneldiscussie komen de volgende vragen aan bod:

 • Wat zijn de drempels voor versnelling van hoogwaardige toepassing in bouw & infra
 • Kan het verwerken hoogwaardiger?
 • Kunnen opdrachtgevers van gemeente en provincie hoogwaardige toepassing versnellen?
 • Hoe ver zijn we met circulair en biobased inkopen?

Paneldiscussie met:

 • Jolein Baidenmann, Grondstoffenregisseur Metropoolregio Amsterdam
 • Robby van den Broek, Roelofs BV
 • Hans Korbee, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Martin Scherpenisse, Provincie Zeeland


21.55 uur  Formuleren van conclusies en vervolgacties door Jacqueline Cramer
22.00 uur  Netwerkborrel