4 december 2017

Bedrijfsafvalstromen – circulair tot de laatste kilo!?

Maandag 4 december 19.30-22.30 uur Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

In onze huidige economie komen grote hoeveelheden bedrijfsafvalstromen vrij. Verschillende van deze stromen worden verbrand en zelfs in toenemende mate gestort. Dit geldt onder andere voor sorteerresidu, slib, A- en B-hout en organische natte fractie. Deze stromen hebben meer potentie dan te eindigen in verbranding of storten. Een recente ontwikkeling is het onlangs gepresenteerde regeerakkoord. Hierin is vastgelegd dat de belasting op storten en verbranden van afval met een nog onbekend bedrag verhoogd wordt. Ook treedt naar verwachting later dit jaar het derde Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3) in werking. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor het hoogwaardiger verwerken van bedrijfsafvalstromen. Belangrijke vragen die nu opkomen zijn:

 • Waarom worden dergelijke reststromen nu nog gestort of verbrand?
 • Hoe kunnen dergelijke reststromen hoogwaardiger worden gerecycled?
 • Wat zijn de belemmeringen in dit proces en hoe kunnen deze worden weggenomen?
 • En welke bijdragen kunnen de betrokken bedrijven en andere belanghebbenden hieraan leveren?

Deze vragen stonden centraal tijdens het 17e Circular Economy Lab. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Amsterdam Economic Board. Het lab vond plaats op maandag 4 december 2017 in de Aula van het Academiegebouw, Domplein, Utrecht.

 

 

Programma
Moderator:       Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute

19.30 uur         Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur         Welkom en korte introductie door Jacqueline Cramer

20.05 uur         Inleidende pitch: toename van verbranding en stort van bedrijfsafvalstromen
                          Marlies Lambregts, adviseur duurzaamheid Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied nam een flinke toename waar van de stort van sorteerresidu afkomstig uit het westelijk havengebied van Amsterdam. Dit was aanleiding voor een nader onderzoek waarbij naast sorteerresidu ook gekeken is naar andere afvalstromen. In de inleidende pitch deelt Marlies Lambregts de achtergrond van dit onderzoek en de resultaten. 

20.15 uur         Paneldiscussie: Van stortplaats en verbrandingsoven naar circulaire bedrijfsafvalstromen

Tijdens de paneldiscussie kwamen de volgende vragen aan bod:

 • Hoe kan het storten van sorteerresidu en overige onderzochte stromen worden voorkomen?
 • Waarom wordt er de laatste tijd weer meer gestort?
 • Kan de door Rutte III voorgestelde verhoging van de stort- en verbrandingsbelasting hierin verbetering brengen?
 • Hoe kunnen afvalverwerkingsbedrijven gezamenlijk vermijden dat reststromen, die niet op de stortplaatsen thuis horen, niet meer gestort worden?
 • Kan sorteerresidu beter of anders gescheiden worden zodat hoogwaardige recycling mogelijk is, dan wel dat de overgebleven stroom nog nuttig kan worden toegepast?
 • Welke knelpunten belemmeren de mogelijkheden en hoe kunnen deze worden opgelost?

Paneldiscussie met:

 • Patrick Deprez, directeur waste management Renewi/van Gansewinkel 
 • Dick Hoogendoorn, directeur Vereniging Afvalbedrijven
 • Marlies Lambregts, adviseur duurzaamheid Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 • Marco Kraakman, coördinator Landelijk Afval Plan 3 Rijkswaterstaat

21.00 uur        Pitch: Naar hoogwaardig hergebruik van kansrijke stromen
                         Monique Wekking, sr business developer biobased economyTNO 

Uit het onderzoek van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied komen drie kansrijke reststromen naar voren: slib, klasse A-hout (onbewerkt hout) en B-hout (bewerkt hout dat niet verduurzaamd of geïmpregneerd is) en de organische natte fractie die vrijkomt bij mechanische nascheiding van afval. Wat is technisch mogelijk op de korte en lange termijn voor de hoogwaardige verwerking van deze stromen?

21.10 uur        Ronde 2: Welke mogelijkheden zijn er om deze drie belangrijke reststromen hoogwaardiger te hergebruiken?

Tijdens de paneldiscussie kwamen de volgende vragen aan bod:

 • Kunnen we voorkomen dat er zulke grote afvalstromen ontstaan en zo ja hoe?
 • Welke technische mogelijkheden zijn er om drie belangrijke reststromen hoogwaardiger te gaan recyclen, te weten: slib, A- en B-hout en organische natte fractie?
 • Welke innovaties zijn nodig om op korte en langere termijn tot hoogwaardiger recycling te komen?
 • Hoe kunnen innovaties binnen deze reststromen in de praktijk gebracht worden?
 • Wat zijn de organisatorische en economische belemmeringen en hoe kunnen deze worden weggenomen?
 • Welke bijdragen kunnen de betrokken bedrijven en andere belanghebbenden hieraan leveren?

Paneldiscussie met:

 • Sietse Agema, strategisch adviseur Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam
 • Jan-Peter Born, strategie en business ontwikkeling HVC
 • Ben de Ru, programmamanager sector afvalwater Waternet
 • Monique Wekking, sr business developer biobased economyTNO

21.55 uur          Formuleren van conclusies en vervolgacties door Jacqueline Cramer

22.00 uur          Netwerkborrel

Doelgroep
Deze bijeenkomst is interessant voor overheden en marktpartijen die betrokken zijn bij het Rijksbreed programma Circulaire Economie en het Landelijk Afval Plan, bedrijven met grote bedrijfsafvalstromen, afvalverwerkers, ontwikkelaars en aanbieders van circulaire producten / diensten, inkopers en voor geïnteresseerden uit wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die belangstelling hebben voor de circulaire economie in de brede zin.