20 juni 2017

Hoe normen de transitie naar een circulaire economie versnellen.

Dinsdag 20 juni 2017 19.30-22.30 uur Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Marktacceptatie is van essentieel belang voor de transitie naar een circulaire economie. Om opschaling van circulaire producten en diensten te realiseren moeten overheid en bedrijfsleven voldoen aan (internationaal) geldende normen. Omgekeerd geldt dat als we de bestaande normen onderdeel willen laten zijn van een circulaire economie, we deze voor een deel moeten aanpassen. Ook is de ontwikkeling van nieuwe normen die passen bij de circulaire economie noodzakelijk. Recente ontwikkelingen zoals het Rijksbreed programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord maken de discussie over normalisatie urgenter dan ooit.

Het doel van deze bijeenkomst was om de rol en bijdrage van normalisatie in een vroeg stadium te agenderen en daarmee de transitie naar een circulaire economie te kunnen versnellen. Het 16e Circular Economy Lab draaide dan ook om de volgende vraag: Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie?

De discussie werd gevoerd aan de hand van het Rijksbrede programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord, met als voorbeeld het Betonakkoord. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) op dinsdag 20 juni in het Academiegebouw, Domplein, Utrecht.


 

 


Programma
19.30 uur  Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur  Welkom en korte introductie door moderator Jacqueline Cramer

20.05 uur  Pitch: Normalisatie als stimulans voor innovatie door Ronald Boon, clustermanager Milieu & Maatschappij NEN

NEN faciliteert het formele normalisatieproces al ruim 100 jaar en beheert meer dan 33.000 normen. Hieronder vallen veel internationaal bekende normen zoals ISO 9001, ISO 26000, maar ook normen gerelateerd aan wet- en regelgeving en een diversiteit aan marktafspraken. In de transitie naar een circulaire economie heeft normalisatie een cruciale rol. NEN wil deze tijdig en met marktpartijen agenderen zodat normalisatie een succesvolle bijdrage kan leveren aan de doelen die de overheid en het bedrijfsleven gesteld hebben ten aanzien van circulaire economie.

20.20 uur  Paneldiscussie: Rol van normalisatie in de transitie naar een circulaire economie

Het Rijksbrede programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord zijn medebepalend voor de circulaire transitieagenda.

 • Hoe kunnen normen, vanuit een collectieve aanpak, hier een stimulans in zijn?
 • Wat zijn de prioriteiten voor de verschillende transitieteams?
 • Welke kansen en belemmeringen zijn er op het gebied van innovatie en marktacceptatie? 

Paneldiscussie met:

 • Eric Ruwiel, coördinator standaardisatie & certificering ministerie van Infrastructuur & Milieu
 • Han van Rijssen, directiesecretaris Vereniging Afvalbedrijven
 • Harold Pauwels, business unit manager standards NEN
 • Bas Slager, eigenaar Repurpose

21.05 uur  Pitch: Van hoge ambitie naar realisatie: Betonakkoord door Stefan van Uffelen, programmamanager MVO netwerk Beton

De Nederlandse betonketen wil een hoge circulaire doelstelling realiseren. Hiermee loopt Nederland ver voor op andere landen en op andere ontwikkelingen in de bouw- en infrasector. De ondertekening van het Betonakkoord is gepland in juni 2017. 

21.20 uur Paneldiscussie: Vernieuwing in de betonketen als voorbeeld

Het gezamenlijk initiatief van bedrijfsleven en overheid om tot een betonakkoord te komen noodzaakt om na te denken over aanpassing van producteisen vastgelegd in normen. Immers de vernieuwing in de betonketen moet geaccepteerd worden door de (internationale) markt. 

 • Hoe urgent is dit probleem voor de betonketen?
 • Op welke terreinen zijn aanpassingen van nationale en/of Europese normen nodig?
 • Welke kansen en belemmeringen spelen daarbij een rol?
 • En op welke termijn zijn aanpassingen te realiseren?

Paneldiscussie met:

 • Jeanette Baljeu, voorzitter Betonakkoord en directeur SBRCURnet
 • Evert Schut, senior adviseur circulaire economie Rijkswaterstaat
 • Mark Dijkhuis, vastgoedadviseur Gerard Schröder Vastgoed

21.55 uur  Formuleren van conclusies en vervolgacties door Jacqueline Cramer

22.00 uur  Netwerkborrel


Doelgroep
Deze bijeenkomst is interessant voor overheden en marktpartijen die betrokken zijn bij het Rijksbreed programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord, ontwikkelaars en aanbieders van circulaire producten / diensten, organisaties betrokken bij het Betonakkoord, inkopers, afvalverwerkers en voor geïnteresseerden uit wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die belangstelling hebben voor de circulaire economie in de brede zin.