17 januari 2017

Versterking van start-ups in de transitie naar een circulaire economie

Dinsdag 17 januari 2017 19.30-22.30 uur Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

De circulaire economie vraagt om innovatieve ideeën en nieuwe business modellen. Start-ups kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Alleen zijn zij vaak zo druk met het opstarten van eigen activiteiten dat de tijd ontbreekt om zich onderdeel te voelen van een bredere beweging richting circulaire economie. Met als gevolg dat een effectief circulaire economie ecosysteem niet van de grond komt.

Aan de andere kant zijn ‘grown-ups’ (overheden, gevestigde organisaties) zoekend naar het betrekken van start-ups bij circulaire initiatieven. Wat is de juiste rol voor grown-ups en start-ups om in hun kracht samen te werken? Waar hebben start-ups behoefte aan en wat kunnen beide partijen van elkaar verwachten? Hoe borgen we dat de vernieuwende ideeën, producten en diensten een rol krijgen in bestaande en nieuwe circulaire initiatieven? Zoals bijvoorbeeld het initiatief afvalloos werken als onderdeel van het programma Cirkelregio Utrecht. Kortom, hoe geven we gezamenlijk invulling aan een effectief circulaire economie ecosysteem?

Tijdens het vijftiende Circular Economy Lab stond daarom de volgende vraag centraal:
Hoe zorgen we ervoor dat we een effectief start-up ecosysteem realiseren waarin ieder in zijn kracht bijdraagt aan de circulaire economie?

Deze debatavond werd georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute en Het Groene Brein op 17 januari 2017 in het Academiegebouw, Domplein, Utrecht.
 

 

 

 

Programma

19.30 uur  Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur  Welkom door moderator Jacqueline Cramer

20.05 uur  Ronde 1: waar hebben start-ups behoefte aan om hun positie in de circulaire economie te versterken?

Hoe kunnen we start-ups faciliteren om onderdeel te zijn van en een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan een circulaire economie? Welke rol kunnen zij hierin zelf nemen en wat kunnen gevestigde organisaties hieraan bijdragen? Start-ups delen hun ervaringen: wat zijn succesfactoren, wat zijn belemmeringen en wat ontbreekt er nog waar aan (een grote) behoefte is?

Korte pitches van start-ups over hun ervaringen gevolgd door een paneldiscussie met:

Met de CE Booster ambiëren initiatiefnemers SMO (Stichting Maatschappij en Onderneming), het Groene Brein en de Dutch Centers for Entrepreneurship bij te dragen aan de groei van circulaire startups.

21.05 uur  Ronde 2: Naar een effectief circulaire economie ecosysteem

Wat is er voor nodig om in de regio Utrecht te komen tot een goedwerkend ecosysteem om de transitie naar een circulaire economie te versterken ? Hoe kunnen start-ups en grown-ups volledig in hun kracht staan en effectief samenwerken? Welke bestaande ecosystemen zijn er, hoe functioneren deze en wie heeft welke rol? Wat is de ideale rol van de verschillende partijen en hoe zorgen we ervoor dat deze rol ingevuld wordt?

Pitch: Smart Solar Charging door Robin Berg, LomboXnet 

Gevolgd door een paneldiscussie met:

21.55 uur Formuleren van conclusies en vervolgacties door Jacqueline Cramer

22.00 uur Netwerkborrel