23 november 2016

Case: kantoren, winkels en dienstverlenende instellingen in Utrecht

Woensdag 23 november 19.30-22.30 uur Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Op 14 september zette het Kabinet met het nieuwe Rijksbrede programma circulaire economie als stip op de horizon ‘een Nederlandse economie die in 2050 volledig draait op herbruikbare grondstoffen’. Voor 2030 is de ambitie 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). 

De Green Business Club Utrecht Centraal wil in vijf jaar het restafval van bedrijven en openbare ruimte tot minder dan 10% reduceren. Afvalloos gaan werken is voor Utrecht een wenkend perspectief! Dit houdt in dat we geen afval meer produceren en alle producten en grondstoffen hoogwaardig terugbrengen in de kringloop voor hergebruik. Aan de voorkant betekent dit afvalloos inkopen en aan de achterkant 100% scheiding en inzameling van afvalstromen voor hergebruik. 

Om dit doel te bereiken zullen gemeenten, inwoners, bedrijfsleven en kenniswereld hier systematisch met elkaar naar toe moeten werken. In kantoren, winkels en dienstverlenende instellingen (de KWD-sector) blijkt veel te winnen, zeker in stad en regio Utrecht waar deze sector bijzonder sterk vertegenwoordigd is. Op nationale schaal omvat de KWD-sector 1,4 miljoen bedrijven en organisaties. De sector loopt met slechts 51% recycling ver achter bij de landelijke doelstellingen. Het Ministerie van I&M heeft een helder doel gesteld voor afvalreductie van restafval (vergelijkbaar met huishoudelijk afval) in deze sector: van 2 naar 1 Mton/jaar in de komende 10 jaar: een reductie van 50%.

Tijdens het Circular Economy Lab stonden de volgende vragen centraal:

 • Hoe organiseren we afvalscheiding en -inzameling in kantoren, winkels en dienstverlenende instellingen in de regio Utrecht om 100% hergebruik te realiseren?
 • Afvalpreventie door afvalloos inkopen, hoe krijgen we dit voor elkaar?

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met de gemeente Utrecht op woensdagavond 23 november in het Academiegebouw Utrecht.

 

Programma

Moderator: Jacqueline Cramer, strategisch adviseur, USI

19.30 uur           Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur           Welkom en korte introductie door Jacqueline Cramer

20.05 uur           Ronde 1: naar 100% afvalscheiding in de KWD-sector

Introductie: Van 2 naar 1 mton/jaar afval in de KWD-sector
Jacobine Meijer, RWS Leefomgeving, Afval & Materialen, VANG Buitenshuis

Na de inleidende presentatie volgt een paneldiscussie waarin de volgende vragen aan de orde komen:

 • Waarom komt gescheiden afvalinzameling binnen kantoren, winkels en dienstverlenende instellingen slecht van de grond?
 • Welke voorwaarden moeten gecreëerd worden om hierin verbetering te brengen?
 • Welke concrete acties zijn er nodig voor kantoren, winkels en dienstverlenende instellingen in Utrecht?

Paneldiscussie met o.a.:

 • Jacobine Meijer, RWS Leefomgeving, Afval & Materialen, VANG Buitenshuis
 • Renée van den Heuvel, hoofd inkoop Movares / Duurzame Leverancier
 • Mea Westerbeek, programmamanager afvalreductie & recycling NS

21.00 uur           Ronde 2: afvalpreventie door afvalloos inkopen

Introductie: Hoe krijg je invloed op het ontwerp met oog op preventie?
Case: circulair en innovatiegericht inkopen van koffie en thee

Erick Wuestmann, voorzitter Stichting Circulaire Economie

Na de inleidende presentatie volgt een paneldiscussie waarin de volgende vragen aan de orde komen:

 • Welke ervaringen zijn er met afvalloos inkopen? Belemmeringen en successen.
 • Wat zijn essentiële stappen om als inkoper prioriteit te kunnen geven aan afvalloos inkopen en welke belemmeringen moeten hiervoor overwonnen worden?
 • Welke concrete acties kunnen we formuleren om een gezamenlijk initiatief voor afvalloos inkopen in de regio Utrecht van de grond te krijgen?

Paneldiscussie met o.a.:

 • Erick Wuestman, voorzitter Stichting Circulaire Economie
 • Vincent van Zaalen, manager MVO Jaarbeurs
 • Joep van Breukelen, inkoper UMC Utrecht

21.55 uur           Formuleren van conclusies en vervolgacties

22.00 uur           Netwerkborrel