Bezoek Jacqueline Cramer aan Hong Kong

Posted by USI on april 24th, 2015 | No Comments

JC1Op 17 april gaf Jacqueline Cramer de keynote speech ‘Moving towards a circular economy in the Netherlands: Challenges and directions’ tijdens de conferentie ‘The future directions and breakthroughs of Hong Kong’s environmental industry. Deze conferentie werd georganiseerd door de Hong Kong Institution of Engineers. De lezing ging in op de vragen:

  • Waarom is het van belang om de transitie te maken naar een circulaire economie?
  • Hoe kunnen we deze overgang maken en wat houdt dit in de praktijk in?

Aan de hand van het voorbeeld van de Metropoolregio Amsterdam lichtte Jacqueline Cramer haar verhaal toe. De paper die zij hierover schreef en in de Proceedings is opgenomen, geeft  de inhoud van haar lezing goed weer. Lees de paper.

Voorafgaand aan de conferentie gaf zij nog twee lezingen. Een lezing werd gehouden over duurzame steden tijdens een lunchbijeenkomst bij de residentie van de Nederlandse consul. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Nederlandse Kamer van Koophandel groep ‘Women in business’. Daarnaast bracht zij een bezoek aan de Chinese University of Hong Kong, waar zij een lezing gaf over de circulaire economie.

Jacqueline Cramer heeft de afgelopen jaren al een aantal keren deze universiteit bezocht om samenwerking met de Universiteit Utrecht te bevorderen. Zeker op het terrein van ‘Future Cities’ juicht de CUHK uitwisseling van studenten en postdocs en onderzoekssamenwerking toe. Op de eerste foto staan de samenwerkingspartners van de CUHK, op de tweede foto staan een aantal van de belangrijkste onderzoekers die met de Universiteit Utrecht willen samenwerken op het gebied van Future Cities.JC5

JC6

Jacqueline Cramer | Energeia (www.energeia.nl) | 14 april 2015

 

 

In oktober 2014 hebben de partners van Rotterdam Cirkelstad en de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken de Green Deal Cirkelstad ondertekend. Hiermee committeren zij zich om de keten van bouw en sloop te sluiten in minimaal vijf andere steden. De inzet is om duurzaam te slopen en de gesloopte materialen zo hoogwaardig mogelijk terug te brengen in de kringloop van de bouw. Bovendien zijn de Green Deal partners bereid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces op te nemen.

Maar onder welke omstandigheden kan deze zogenoemde Cirkelstad aanpak op marktconforme wijze ingevoerd worden? Hoe is van duurzaam slopen een verantwoorde business case te maken? Wat zijn de knelpunten om duurzaam slopen de nieuwe standaard te maken? En wie zou het voortouw moeten nemen om de verschillende knelpunten te helpen oplossen? Deze vragen stelde prof. dr. Jacqueline Cramer aan uitvoerders van de Green Deal en aan ervaringsdeskundigen. In deze notitie is een voorstel geformuleerd onder welke omstandigheden de Cirkelstad aanpak op marktconforme wijze ingevoerd kan worden.

De belangrijkste conclusie op basis van de praktijkervaringen is dat de meerkosten voor duurzaam slopen worden gecompenseerd door hogere opbrengsten voor hergebruik en verminderde afvalverwijderingskosten. Een verantwoorde business case voor duurzaam slopen is daarom mogelijk. De inventarisatie van de verschillende materiaalstromen voorafgaand aan het sloopproces is cruciaal om grip te krijgen op de potentiële opbrengsten en marktwaarde van de gesloopte materialen. Opdrachtgevers zijn aan zet om hier in de aanbesteding op te sturen.

De notitie kan gezien worden als overtuigend bouwblok naar opdrachtgevers én markt voor praktische implementatie van duurzaam bouwen en slopen. De gepresenteerde modellen zijn vanaf 24 april op de website van Cirkelstad te zien (www.cirkelstad.nl) met een oproep om uw mening over de modellen, ideeën en ervaringen te delen.

Lees de notitie: Green Deal Cirkelstad

Het is alweer zo’n anderhalf jaar geleden dat de E-waste race tot stand kwam uit de E-waste 2.0 Challenge. Inmiddels verspreid de boodschap over de problemen rondom elektronisch afval zich als een lopend vuurtje. Zo werd er recent nog aandacht aan besteed bij VPRO tegenlicht.

De E-waste race heeft zich inmiddels bewezen als tof, duurzaam initiatief waarmee enorm veel mensen bereikt worden. Ter herinnering, de E-waste race is een educatief project over elektronisch afval en behandelt de hele keten. Van grondstofwinning tot het dumpen van elektronisch afval in landen als Ghana. We vragen aandacht voor recyclen maar ook reparatie en duurzamer ontwerp.Timmy's les 't Kraaienest

Leukste van het project is dat naast het o zo belangrijke onderwijs ook een erg tastbare bijdrage wordt geleverd aan het milieu. Scholen nemen het per stad of regio namelijk tegen elkaar op om zoveel mogelijk e-waste in te zamelen in de wijk en voeren hier uitgebreid campagne voor. De deelnemers kunnen namelijk een schoolreis winnen.

Kijk maar eens op de website wat zo’n wedstrijd los kan maken bij de racers: http://ewasterace.nl/media

Na de pilot in het voorjaar van 2014 werden in het najaar al drie E-waste races in grote steden georganiseerd: Amersfoort, Utrecht en Tilburg. En weer een halfjaar verder, voorjaar 2015, zijn we al uitgebreid naar 8 regio’s en steden. Maar we hebben nog veel plekken te gaan om de boodschap te verspreiden!kids v't Kraaienest

De resultaten liegen er niet om. Er worden tonnen elektronisch afval ingezameld in de deelnemende regio’s en steden. Ook heeft het project al enorm veel media-aandacht gekregen, van kranten tot nationale televisie! Maar het belangrijkste is dat de boodschap door zo’n leuk project extra goed blijft hangen!

Maak jij je ook hard voor betere recycling, hergebruik en duurzamer ontwerp van elektronica en wil je met ons in contact komen? Of wil je graag de avonturen van ons en onze helden, de deelnemende scholieren, volgen? Volg ons dan op onze social media: Facebook, Twitter, Instagram.

door Timmy de Vos, E-waste race

Een interview op NPO radio 1, een TV-reportage voor Open Rotterdam, een artikel in The Optimist, een interview op OneWorld.nl en ga zo maar door. Aan media aandacht heeft SHOP&DROP geen gebrek! En dat is ook niet zo gek, want we zijn gewoon heel lekker bezig, al zeggen we het zelf :)

Eind december 2014 werd de eerste versie van de SHOP&DROP app gelanceerd voor de gemeentes Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Dat deden we met een mooie feestje in de nieuwe markthal in Rotterdam. Inmiddels ontdekken steeds meer stedelingen het nut en plezier van de app én geven zij ons waardevolle, kritische feedback over wat er nog beter kan. En daar zijn we heel blij mee, want op basis van die kennis kunnen wij ons platform continu aanscherpen. We hebben al meerdere optimalisaties doorgevoerd en werken hard om ervoor te zorgen dat het nog meer de moeite waard wordt om met de app je afval te droppen. We gaan de gebruiker namelijk belonen voor hun drops met een korting op nieuwe aankopen én we gaan ervoor zorgen dat het nog makkelijker wordt om afval te droppen. Hoe fijn zou het bijvoorbeeld zijn als bijna al jouw afval bij jou thuis opgehaald zou worden…..?Fotocollage Shop&Drop

Maar er is meer: onlangs hebben we een mooie Europese financiering binnengesleept, zijn we verhuisd naar een zonnig, nieuw kantoor in Rotterdam én hebben we ons team uitgebreid met een nieuwe collega. En omdat de groei er zo lekker in zit, gaan we nog even door met die uitbreiding: dus ben jij op zoek naar een uitdagende functie bij een groeiende start-up, check dan hier onze vacatures voor back- en/of frontend developers of mail direct naar francien@shopendrop.nl.

Het Utrechtse stationsgebied is geselecteerd als icoon voor duurzame herontwikkeling door het Europese Climate-KIC programma ‘Smart Sustainable Districts’. De andere winnaar is het Queen Elisabeth Olympic Park in Londen. Dit biedt Utrecht de mogelijkheid om, samen met districten in Londen, Berlijn, Kopenhagen, Gotenburg en Parijs, het thema duurzaamheid stevig te verankeren in de herontwikkelingsambities in het stationsgebied fase II.

Op woensdag 1 april heeft de gemeente Utrecht de toekomstvisie voor Utrecht Centrum gepresenteerd in het stadskantoor. Hiermee heeft het college de aftrap gegeven voor de tweede ontwikkelfase van het Stationsgebied. Utrecht Centrum wordt toonbeeld van duurzame en gezonde verstedelijking. Met de herontwikkeling van de westkant van het Utrechtse stadshart wil de gemeente een flinke sprong voorwaarts maken in samenwerking met de stad en partners in het stationsgebied en de regio. Lees het persbericht van de Gemeente Utrecht of lees meer over de toekomstvisie: a healthy urban boost.

Onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute zullen kennisinstellingen uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de duurzame herontwikkelingsambities van de gemeente Utrecht en de Jaarbeurs in het stationsgebied nader uitwerken. Hoofddoelstellingen hierbij zijn een energieneutraal gebied, het sluiten van kringlopen en een attractief gebied door optimale vergroening, waterbeheer en persoonlijke mobiliteit.

Modernisering milieubeleid in de praktijk

Posted by USI on maart 26th, 2015 | No Comments

Themakatern Grondstoffen | Tijdschrift Milieu – VVM (www.vvm.info) | maart 2015

 

 

Meer waarde halen uit kunststofrecycling

Posted by USI on maart 24th, 2015 | No Comments

Jacqueline Cramer | Tijdschrift Netwerk – Federatie NRK (www.nrk.nl/nieuws/netwerk) | februari 2015

 

 

Over twee weken vindt het negende Circular Economy Lab plaats in het Academiegebouw in Utrecht. Centraal staat de vraag:
Welke technologische, economische en organisatorische vernieuwing is nodig om de kringloop van textiel verdergaand te sluiten?

Er zijn al diverse initiatieven genomen om de circulaire economie in de textielsector op gang te brengen, maar van een gesloten kringloop is nog geen sprake.  Gemeenten, het bedrijfsleven en consumenten hebben allen een rol in het verder sluiten van de textielkringloop. Door technologische vernieuwing, het ontwikkelen van nieuwe business modellen en andere manieren van samenwerken kunnen grotere stappen voorwaarts gezet worden in kringloopsluiting.

Bent u er bij op 30 maart?
Meld u direct aan voor deze bijeenkomst. Deelname is gratis.
Bekijk het uitgebreide programma.
De bijeenkomst vindt plaats van 20.00-22.00 uur in e Aula van het Academiegebouw en wordt georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute en Schuttelaar & partners.

NIEUW: textielinzameling
Om een start te maken met het sluiten van de kringloop, kunt u op 30 maart in het Academiegebouw uw oude textiel inleveren. Zowel draagbaar als niet-draagbaar textiel is welkom! Een gedeelte van de inzameling komt ten goede aan de Kledingbibliotheek.

Programma
19.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur
Introductie door moderator Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute

20.05 – 20.20 uur
Ronde 1: Hoogwaardige recycling van kleding: Denim als case
James Veenhoff, directeur House of Denim Amsterdam

20.20 – 21.00 uur
Ronde 2: Mogelijkheden om de business case voor hoogwaardige textielrecycling te verbeteren.
Paneldiscussie met:
James Veenhoff, directeur House of Denim Amsterdam
Peter Bos, directeur Texperium, voormalig directeur van Frankenhuis & Zn.
Hans Bon, directeur Wieland Textiles en bestuurslid Vereniging Herwinning Textiel
Peter Koppert, manager duurzaamheid & innovatie Modint

21.00 – 21.15 uur
Ronde 3: Ontwerpen, leasen en hergebruik van bedrijfskleding: Het Rijk als voorbeeld
Rob van Arnhem, categoriemanager bedrijfskleding Rijk

21.15-21.55 uur
Ronde 4: Rol van de diverse maatschappelijke partijen om hoogwaardige textielrecycling op te schalen
Paneldiscussie met:
Jef Wintermans, directeur Modint
Marc Vooges, directeur Sympany (kledinginzameling)
Vivian Vijn, Economic Development Board Almere
Sofie Schop, Fashion Team van Schuttelaar & Partners
Rob van Arnhem, categoriemanager bedrijfskleding Rijk

21.55 uur
Gezamenlijk formuleren van conclusies en vervolgacties

22.00
Netwerkborrel

Doelgroep:
Deze bijeenkomst is interessant voor milieubewuste spelers in de textielsector, afvalinzamelingbedrijven, geïnteresseerde overheden, deelnemers aan iMVO-programma textiel, deelnemers aan initiatief verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector, leveranciers en geïnteresseerden uit wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die belangstelling hebben voor duurzaam textiel en de circulaire economie in de brede zin.

Meld u direct aan voor deze bijeenkomst. Deelname is gratis.

Graag tot ziens op 30 maart in Utrecht.

Banner Schuttelaar USI CEL 9.fw

 

 

Meer waarde halen uit kunststofrecycling

Posted by USI on maart 12th, 2015 | No Comments

Jacqueline Cramer | Tijdschrift Milieu – VVM (www.vvm.info) | eerste kwartaal 2015

 

 

9 maart 2015

Gecoördineerd door het Utrecht Sustainability Institute (USI) heeft een projectgroep bestaande uit IVAM UvA BV, Ecofys en LBP Sight aanbevelingen gepubliceerd voor een eenduidiger bepaling van de milieu-impact van gerecyclede bouwmaterialen. Dit initiatief werd gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de metaalbouwsector en de BFBN (Bond van Producenten van Prefab Betonproducten in Nederland).

Voor verantwoordelijk gebruik van bouwmaterialen is het essentieel inzicht te hebben in de impact van deze materialen op het milieu, door bijvoorbeeld grondstoffenuitputting en CO2 uitstoot. In Nederland wordt de totale milieu-impact van een bouwmateriaal gedurende de gehele levenscyclus (verplicht) berekend volgens de zogenaamde “Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken”. In die berekening worden de milieu-impacts gedurende de gehele levenscyclus van het bouwmateriaal (inclusief grondstoffenwinning, productie, transport, afdanking, recycling, etc.) meegenomen. De milieu-voordelen van hergebruik, recycling en energieterugwinning maar ook de milieubelasting van opwerking worden berekend met de genoemde Bepalingsmethode, waarin de zogenaamde ‘Module D’ uit de Europese Bepalingsmethode 15804 “Duurzaamheid van bouwwerken – Milieuverklaringen van producten – Basisregels voor de productgroep bouwproducten” voor Nederlandse toepassing is verwerkt. Deze Module D is daarmee van groot belang voor het vaststellen van de impacts van gerecyclede bouwmaterialen.

Door verschillende keuzes te maken bij de invulling van Module D kan een spreiding van wel 50% ontstaan in de berekende totale milieu-impact, zo bleek uit het uitgevoerde onderzoek. Om deze bandbreedte te reduceren is op basis van het onderzoek een set aanbevelingen geformuleerd voor een verdieping van de “Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken”. Deze zijn aangeboden aan Stichting Bouwkwaliteit (SBK) die zowel de NL Bepalingsmethode als de Nationale Milieudatabase beheert en onderhoudt. De onderzoeksresultaten zijn ook relevant binnen discussies over dit onderwerp die momenteel op Europees niveau gevoerd worden.

Download het rapport.

door Jeroen Nagel, cluster manager Integrale stedelijke ontwikkeling

In het voorjaar van 2014 zijn we het Climate-KIC project “Sustainable Campus Launching Customer” (SCLC) gestart. Als afsluiting van het project worden 10 aansprekende onderzoeksdiamanten van het Utrecht Sustainability Institute en de Universiteit Utrecht geëxposeerd in de Winterkas op Utrecht Science Park. De Winterkas staat voor warm, groen, ontmoeten en doen. Daar krijg je een maand lang inspiratie op het gebied van duurzaamheid (meer informatie op www.dewinterkas.nl). Een heel leuk initiatief om daar een bijdrage aan te kunnen leveren met een heel concreet resultaat vanuit ons project. Daarom deel ik graag een aantal van de ervaringen in het project.

Visie ontwikkeling
Op de acht verschillende Europese campussen zijn we in gesprek geweest met de belangrijkste betrokken stakeholders, van universiteitsbesturen tot businesspark vertegenwoordigers, studentenorganisaties en brancheverenigingen van elektrisch vervoer. Diverse partijen samenbrengen is namelijk van belang voor het realiseren van innovaties. Dat werkt het beste als er gezamenlijk concrete doelen worden afgesproken en iedere partij haar rol daarin kent. Eerste stappen zijn gemaakt door het opstellen van ‘SWOT analyses’ om de duurzaamheidsvisie per campus te maken en direct te zien waar de partners in het netwerk elkaar kunnen versterken.

Duurzaamheidsonderzoek zoekt ‘launching customer’
De beste voorbeelden van duurzaamheidsonderzoek dat plaatsvindt bij de partner-universiteiten hebben we gedeeld en overzichtelijk beschikbaar gemaakt op de project website. Het doel van de ‘diamantenverzameling’ is de zichtbaarheid van het onderzoek te vergroten en daarmee daadwerkelijke klimaat-innovaties te realiseren. Hiervoor is het van belang dat de campussen van universiteiten meer en meer een rol gaan vervullen als ‘test-bed’ (broedplaats) voor onderzoek en innovatie. Een rol in het innovatieproces is die van ‘launching customer’, oftewel een eerste klant die aan de slag wil met de nieuw ontwikkelde kennis om deze samen te verbeteren zodat bredere toepassing mogelijk wordt. Dit is een rol die partijen op de campus goed kunnen vervullen. Met alleen een website wordt dit doel niet bereikt, daarom hebben we ook onze beste voorbeelden uitgewisseld en uitgewerkt. Voorbeelden zijn de ‘Green man’ uit Wageningen, het uitgebreide actieplan ‘sustainable campus’ uit Valencia (met facebook pagina) en de Green Offices die zijn opgezet, zie bijvoorbeeld www.greenoffice.uu.nl. Nu dit project ten einde loopt zal deze inventarisatie verder vervolg krijgen bij de ‘Education pillar’ van Climate-KIC Nederland die hiervoor het interactieve platform Valoriz ontwikkelt.

Winterkas_foto 8

Winterkas_foto 2

Concreet resultaat, de ‘duurzame diamonds’
Een heel concreet voorbeeld is onze project-pilotis de kleine onderzoeksexpositie in de Winterkas. Vanaf 20 februari een maand te bewonderen midden op het Utrecht Science Park! We tonen een selectie van interessant duurzaamheidsonderzoek dat plaatsvindt aan de Universiteit Utrecht, onderverdeeld naar de vier voornaamste thema’s waar op het USP aan wordt gewerkt: ecosystemen (water en klimaat), het verduurzamen van steden, energie en circulaire economie. De voorbeelden hebben een focus op onderzoek dat kan bijdragen of bijdraagt aan het verduurzamen van de activiteiten op de campus zelf.

Omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden hebben wij Niels Bongers, bekend van DUB, gevraagd deze onderzoeken te verbeelden. Dat zijn inspirerende posters geworden die uitnodigen om een blik te werpen in de ‘kijkdozen’ waar je meer over de onderzoeken te weten komt. Deze ‘kijkdozen’ verbeelden de vruchten van de universiteit en hangen daarom ook in een schitterend vormgegeven boom, die symbool staat voor de universiteit zelf. Kom een kijkje nemen en laat je inspireren om met ons vanuit het onderzoek duurzame klimaatinnovaties te realiseren! Of bekijk alvast de uitzending van RTV Utrecht U Stad (5.48-7.46).

Lees ook mijn eerdere blog voor Climate KIC (in het Engels): A new meaning for the concept of sustainability.

Een zeer energiezuinig en duurzaam gebouw met het BREEAM-predicaat ‘excellent’. Dat is het uitgangspunt voor de nieuwbouw van ziekenhuis Tergooi in Hilversum. Integraal onderdeel van de nieuwbouwplannen is onderzoek naar welke maatregelen nodig zijn om deze hoge duurzaamheidsambitie te bereiken. Een consortium bestaande uit Tergooi, Waternet, KWR Watercycle Research Institute, Utrecht Sustainability Institute, Ecofys, Deerns en Pharmafilter onderzocht drie innovatieve ideeën op het gebied van water, waarvan er twee verder zijn uitgewerkt: de invoering van het Pharmafilter®-concept en duurzame koeling met behulp van warmtewisselaars in de parkeertoren.
Download het onderzoeksrapport: Verdieping Pharmafilter®-concept en duurzame koeling.

Het nieuwe ziekenhuis wordt onderdeel van het zorgpark dat aan de oostkant van Hilversum op landgoed Monnikenberg gerealiseerd wordt. Daarbij is ook aandacht voor nieuwe woonvormen, de inrichting van het landschap, natuurontwikkeling en de ontsluiting en bereikbaarheid van het gebied.

De drie duurzame ideeën die het consortium onderzocht, zijn:

  1. Invoering van het Pharmafilter®-concept: alle afvalsoorten komen terecht in één vermaler op de verpleegafdeling. Vervolgens wordt deze afvalstroom behandeld in de eigen (voor)zuivering. Het concept zorgt voor minder lozing van bijvoorbeeld medicijnresten in het riool, minder handelingen voor het personeel en minder kans op besmetting.
  2. Duurzame koeling dankzij de inzet van een parkeergarage als warmtewisselaar: door de goede isolatie van het nieuwe gebouw is er overschot aan warmte voorzien. De nieuwe, open parkeertoren kan kou invangen door middel van warmtewisselaars aan de plafonds, die de koude transporteren naar het WKO-systeem (warmte/koudeopslag). In de zomer kan het gebouw dan duurzaam gekoeld worden.
  3. Nieuw concept voor de bereiding van warm tapwater: decentrale, elektrische doorstroomapparaten in plaats van een centraal ketelhuis met een ringleiding.

Het onderzoek is mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken. Welke innovaties het ziekenhuis daadwerkelijk gaat implementeren, daarover wordt in 2015 besloten.

Jacqueline Cramer | nieuwsbrief Nuon Warmte | januari 2015

 

Ketens sluiten vraagt om een goede regie

Posted by USI on februari 9th, 2015 | No Comments

Jacqueline Cramer | www.plusbusiness.nl | januari 2015

JC PlusBusiness januari 2015

Nieuwe publicatie(s)

Nieuwsarchief

Agenda

<< Apr 2015 >>
maandinswoendondvrijzatezond
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3