Het Utrechtse stationsgebied is geselecteerd als icoon voor duurzame herontwikkeling door het Europese Climate-KIC programma ‘Smart Sustainable Districts’. De andere winnaar is het Queen Elisabeth Olympic Park in Londen. Dit biedt Utrecht de mogelijkheid om, samen met districten in Londen, Berlijn, Kopenhagen, Gotenburg en Parijs, het thema duurzaamheid stevig te verankeren in de herontwikkelingsambities in het stationsgebied fase II.

Op woensdag 1 april heeft de gemeente Utrecht de toekomstvisie voor Utrecht Centrum gepresenteerd in het stadskantoor. Hiermee heeft het college de aftrap gegeven voor de tweede ontwikkelfase van het Stationsgebied. Utrecht Centrum wordt toonbeeld van duurzame en gezonde verstedelijking. Met de herontwikkeling van de westkant van het Utrechtse stadshart wil de gemeente een flinke sprong voorwaarts maken in samenwerking met de stad en partners in het stationsgebied en de regio. Lees het persbericht van de Gemeente Utrecht of lees meer over de toekomstvisie: a healthy urban boost.

Onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute zullen kennisinstellingen uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de duurzame herontwikkelingsambities van de gemeente Utrecht en de Jaarbeurs in het stationsgebied nader uitwerken. Hoofddoelstellingen hierbij zijn een energieneutraal gebied, het sluiten van kringlopen en een attractief gebied door optimale vergroening, waterbeheer en persoonlijke mobiliteit.

Modernisering milieubeleid in de praktijk

Posted by USI on maart 26th, 2015 | No Comments

Themakatern Grondstoffen | Tijdschrift Milieu – VVM (www.vvm.info) | maart 2015

 

 

Meer waarde halen uit kunststofrecycling

Posted by USI on maart 24th, 2015 | No Comments

Jacqueline Cramer | Tijdschrift Netwerk – Federatie NRK (www.nrk.nl/nieuws/netwerk) | februari 2015

 

 

Over twee weken vindt het negende Circular Economy Lab plaats in het Academiegebouw in Utrecht. Centraal staat de vraag:
Welke technologische, economische en organisatorische vernieuwing is nodig om de kringloop van textiel verdergaand te sluiten?

Er zijn al diverse initiatieven genomen om de circulaire economie in de textielsector op gang te brengen, maar van een gesloten kringloop is nog geen sprake.  Gemeenten, het bedrijfsleven en consumenten hebben allen een rol in het verder sluiten van de textielkringloop. Door technologische vernieuwing, het ontwikkelen van nieuwe business modellen en andere manieren van samenwerken kunnen grotere stappen voorwaarts gezet worden in kringloopsluiting.

Bent u er bij op 30 maart?
Meld u direct aan voor deze bijeenkomst. Deelname is gratis.
Bekijk het uitgebreide programma.
De bijeenkomst vindt plaats van 20.00-22.00 uur in e Aula van het Academiegebouw en wordt georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute en Schuttelaar & partners.

NIEUW: textielinzameling
Om een start te maken met het sluiten van de kringloop, kunt u op 30 maart in het Academiegebouw uw oude textiel inleveren. Zowel draagbaar als niet-draagbaar textiel is welkom! Een gedeelte van de inzameling komt ten goede aan de Kledingbibliotheek.

Programma
19.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur
Introductie door moderator Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute

20.05 – 20.20 uur
Ronde 1: Hoogwaardige recycling van kleding: Denim als case
James Veenhoff, directeur House of Denim Amsterdam

20.20 – 21.00 uur
Ronde 2: Mogelijkheden om de business case voor hoogwaardige textielrecycling te verbeteren.
Paneldiscussie met:
James Veenhoff, directeur House of Denim Amsterdam
Peter Bos, directeur Texperium, voormalig directeur van Frankenhuis & Zn.
Hans Bon, directeur Wieland Textiles en bestuurslid Vereniging Herwinning Textiel
Peter Koppert, manager duurzaamheid & innovatie Modint

21.00 – 21.15 uur
Ronde 3: Ontwerpen, leasen en hergebruik van bedrijfskleding: Het Rijk als voorbeeld
Rob van Arnhem, categoriemanager bedrijfskleding Rijk

21.15-21.55 uur
Ronde 4: Rol van de diverse maatschappelijke partijen om hoogwaardige textielrecycling op te schalen
Paneldiscussie met:
Jef Wintermans, directeur Modint
Marc Vooges, directeur Sympany (kledinginzameling)
Vivian Vijn, Economic Development Board Almere
Sofie Schop, Fashion Team van Schuttelaar & Partners
Rob van Arnhem, categoriemanager bedrijfskleding Rijk

21.55 uur
Gezamenlijk formuleren van conclusies en vervolgacties

22.00
Netwerkborrel

Doelgroep:
Deze bijeenkomst is interessant voor milieubewuste spelers in de textielsector, afvalinzamelingbedrijven, geïnteresseerde overheden, deelnemers aan iMVO-programma textiel, deelnemers aan initiatief verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector, leveranciers en geïnteresseerden uit wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die belangstelling hebben voor duurzaam textiel en de circulaire economie in de brede zin.

Meld u direct aan voor deze bijeenkomst. Deelname is gratis.

Graag tot ziens op 30 maart in Utrecht.

Banner Schuttelaar USI CEL 9.fw

 

 

Meer waarde halen uit kunststofrecycling

Posted by USI on maart 12th, 2015 | No Comments

Jacqueline Cramer | Tijdschrift Milieu – VVM (www.vvm.info) | eerste kwartaal 2015

 

 

9 maart 2015

Gecoördineerd door het Utrecht Sustainability Institute (USI) heeft een projectgroep bestaande uit IVAM UvA BV, Ecofys en LBP Sight aanbevelingen gepubliceerd voor een eenduidiger bepaling van de milieu-impact van gerecyclede bouwmaterialen. Dit initiatief werd gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de metaalbouwsector en de BFBN (Bond van Producenten van Prefab Betonproducten in Nederland).

Voor verantwoordelijk gebruik van bouwmaterialen is het essentieel inzicht te hebben in de impact van deze materialen op het milieu, door bijvoorbeeld grondstoffenuitputting en CO2 uitstoot. In Nederland wordt de totale milieu-impact van een bouwmateriaal gedurende de gehele levenscyclus (verplicht) berekend volgens de zogenaamde “Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken”. In die berekening worden de milieu-impacts gedurende de gehele levenscyclus van het bouwmateriaal (inclusief grondstoffenwinning, productie, transport, afdanking, recycling, etc.) meegenomen. De milieu-voordelen van hergebruik, recycling en energieterugwinning maar ook de milieubelasting van opwerking worden berekend met de genoemde Bepalingsmethode, waarin de zogenaamde ‘Module D’ uit de Europese Bepalingsmethode 15804 “Duurzaamheid van bouwwerken – Milieuverklaringen van producten – Basisregels voor de productgroep bouwproducten” voor Nederlandse toepassing is verwerkt. Deze Module D is daarmee van groot belang voor het vaststellen van de impacts van gerecyclede bouwmaterialen.

Door verschillende keuzes te maken bij de invulling van Module D kan een spreiding van wel 50% ontstaan in de berekende totale milieu-impact, zo bleek uit het uitgevoerde onderzoek. Om deze bandbreedte te reduceren is op basis van het onderzoek een set aanbevelingen geformuleerd voor een verdieping van de “Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken”. Deze zijn aangeboden aan Stichting Bouwkwaliteit (SBK) die zowel de NL Bepalingsmethode als de Nationale Milieudatabase beheert en onderhoudt. De onderzoeksresultaten zijn ook relevant binnen discussies over dit onderwerp die momenteel op Europees niveau gevoerd worden.

Download het rapport.

Een zeer energiezuinig en duurzaam gebouw met het BREEAM-predicaat ‘excellent’. Dat is het uitgangspunt voor de nieuwbouw van ziekenhuis Tergooi in Hilversum. Integraal onderdeel van de nieuwbouwplannen is onderzoek naar welke maatregelen nodig zijn om deze hoge duurzaamheidsambitie te bereiken. Een consortium bestaande uit Tergooi, Waternet, KWR Watercycle Research Institute, Utrecht Sustainability Institute, Ecofys, Deerns en Pharmafilter onderzocht drie innovatieve ideeën op het gebied van water, waarvan er twee verder zijn uitgewerkt: de invoering van het Pharmafilter®-concept en duurzame koeling met behulp van warmtewisselaars in de parkeertoren.
Download het onderzoeksrapport: Verdieping Pharmafilter®-concept en duurzame koeling.

Het nieuwe ziekenhuis wordt onderdeel van het zorgpark dat aan de oostkant van Hilversum op landgoed Monnikenberg gerealiseerd wordt. Daarbij is ook aandacht voor nieuwe woonvormen, de inrichting van het landschap, natuurontwikkeling en de ontsluiting en bereikbaarheid van het gebied.

De drie duurzame ideeën die het consortium onderzocht, zijn:

  1. Invoering van het Pharmafilter®-concept: alle afvalsoorten komen terecht in één vermaler op de verpleegafdeling. Vervolgens wordt deze afvalstroom behandeld in de eigen (voor)zuivering. Het concept zorgt voor minder lozing van bijvoorbeeld medicijnresten in het riool, minder handelingen voor het personeel en minder kans op besmetting.
  2. Duurzame koeling dankzij de inzet van een parkeergarage als warmtewisselaar: door de goede isolatie van het nieuwe gebouw is er overschot aan warmte voorzien. De nieuwe, open parkeertoren kan kou invangen door middel van warmtewisselaars aan de plafonds, die de koude transporteren naar het WKO-systeem (warmte/koudeopslag). In de zomer kan het gebouw dan duurzaam gekoeld worden.
  3. Nieuw concept voor de bereiding van warm tapwater: decentrale, elektrische doorstroomapparaten in plaats van een centraal ketelhuis met een ringleiding.

Het onderzoek is mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken. Welke innovaties het ziekenhuis daadwerkelijk gaat implementeren, daarover wordt in 2015 besloten.

Jacqueline Cramer | nieuwsbrief Nuon Warmte | januari 2015

 

Ketens sluiten vraagt om een goede regie

Posted by USI on februari 9th, 2015 | No Comments

Jacqueline Cramer | www.plusbusiness.nl | januari 2015

JC PlusBusiness januari 2015

Headlines: Jacqueline Cramer over de grote trends

Posted by USI on februari 9th, 2015 | No Comments

Jacqueline Cramer | Headlines (www.headlinesjournal.nl/headlines) | eerste kwartaal 2015

 

Of lees het digitale artikel.

De Winterkas

Posted by USI on januari 19th, 2015 | No Comments

Op 20 februari opent de Winterkas op het Utrecht Science Park.

De Winterkas is een plek waar alle winterse behoeften samen komen in één open, glazen ruimte. Deze duurzame kas brengt een maand lang elke dag groen, ontspanning en kennisevenementen samen. De Winterkas wordt gevuld met de bijzondere planten uit de Botanische Tuinen en het programma wordt samengesteld in samenwerking met diverse partijen waaronder studie-en studentenverenigingen als Enactus, STORM, Kosnu en Alcmaeon. Ook dragen verschillende ondernemers en kunstenaars bij aan het programma van dit zuurstofproducerende fenomeen.

Het Utrecht Sustainability Institute organiseert in de Winterkas een onderzoeksexpositie in het kader van het Sustainable Campus project.

Kijk hier voor meer informatie over de Winterkas.

Utrecht is een “bastion van innovatie en duurzaamheid. De stad heeft een sterke relatie tussen bedrijven, overheid en kennisinstituten.” Dat zegt The New Economy in de jaarlijks top 20 ‘Meest Duurzame Steden’.

Smart City Utrecht “Ranked first of 262 in the EU’s Regional Competitiveness Index 2013, Utrecht is a bastion of innovation, competitiveness and sustainability. Its impressive economic performance is largely due to strong relationships between business, government and knowledge institutions. One of the best-educated and most multilingual places in Europe, it appeals to talent and innovation – as expressed in projects aimed at developing practical applications in climate policy, traffic, services, life sciences and gaming.”

Lees meer over Utrecht als duurzame stad.

Tijdens de VVM netwerk van milieuprofessionals conferentie ‘Richting geven aan milieubeleid in de 21e eeuw’ op 11 december gaf Jacqueline Cramer een inleiding over dit thema. Daarnaast overhandigde zij haar boek ‘Milieu’ aan Rachel Heijne, directrice VVM.

mw67421.dng

Rachel Heijne zei het volgende over het boek:
“Het is een eer om dit boek in ontvangst te mogen nemen. Ik zeg bewust boek en geen boekje omdat het weliswaar qua omvang klein is, maar de inhoud is groots.
In het boek wordt Ernst Friedrich Schumacher aangehaald: Small is beautiful. Dit is zeker van toepassing op dit boek!

Het beschrijft de ontwikkelingen in het milieu werkveld en laat zien hoe we er nu voor staan. Daarnaast schetst het een toekomstbeeld.

Jacqueline gaf in haar presentatie aan dat ze had besloten om er geen heel persoonlijk boek van te maken. Ik ben blij dat de persoonlijke noten zijn gebleven. Het milieuverhaal is in het geval van Jacqueline een persoonlijk verhaal en dat maakt het boek zo toegankelijk en prettig leesbaar.

Of je nieuw bent in het werkveld, of wilt nalezen hoe het zit. Het boek is voor iedereen een aanrader!”

 

ARN Afval Stroom

Posted by USI on december 1st, 2014 | No Comments

In het september-oktober nummer van ARN Afval Stroom is een artikel te lezen over de handreiking ‘Gemeentelijke aanpak van de circulaire stad’, die Jacqueline Cramer schreef. Het artikel gaat vooral in op het stappenplan ten behoeve van een duurzame transformatie in de handreiking.

Lees het volledige artikel hier. 

Utrechtse duurzame projecten in beeld

Posted by USI on november 25th, 2014 | No Comments

In samenwerking met New Energy Places heeft USI zes projecten geselecteerd die laten zien hoe Utrechtse bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken aan duurzame innovatieve projecten.
Niet geheel toevallig speelt USI in al deze projecten een rol, hetzij in de totstandkoming van het project, hetzij bij de kennisoverdracht in het project. De filmpjes illustreren de functie van USI in de regio Utrecht: innovatiemakelaar op duurzaamheid in steden enerzijds, ambassadeur van expertise en resultaten in de regio anderzijds:

Nieuwe publicatie(s)

Nieuwsarchief

Agenda

<< Apr 2015 >>
maandinswoendondvrijzatezond
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3