Op het ‘INNOVEIT 2015′ festival in Boedapest, georganiseerd door het European Institute of Technology (EIT), heeft het project BiogasETC deelgenomen aan de strijd om de EIT Innovators Award 2015.
BiogasETC was hiervoor door Climate KIC geselecteerd uit de ca. 60 lopende Climate KIC projecten, samen met nog een ander project. Daarnaast hadden twee andere KICs (Knowledge and Innovation Communities) ook ieder twee projecten genomineerd voor de Award, namelijk KIC InnoEnergy en EIT ICT Labs (tijdens INNOVEIT 2015 omgedoopt naar EIT Digital).

Het doel van de EIT Awards is het bevorderen van innovatie en ondernemerschap in Europa. Door de meest innovatieve projecten, project-teams en alumni voor het voetlicht te brengen, worden inspirerende voorbeelden voor de toekomst gegeven, aldus het EIT.

De uitreiking van de Innovators Award vond plaats op dinsdag 6 mei in Budapest tijdens het EIT Innovation Forum. Van de 6 genomineerde projecten was de uiteindelijke winnaar Rajai Aghabi met het InnoEnergy-KIC project Neptune, van harte gefeliciteerd!

Jacqueline Cramer | Wake up! Upcycle je regio (www.areareiniging.nl) | april 2015

De bijdrage van Jacqueline Cramer aan het boek Wake up! Upcycle je regio 

 

Jaarlijks verspillen we in Nederland gemiddeld 109 tot 162 kilo voedsel per persoon. Het grootste deel daarvan wordt thuis weggegooid, maar er gaat ook veel verloren in de horeca, bij supermarkten, in de voedingsindustrie en zelfs al bij de boer (bron: Derde Monitor Voedselverspilling). De productie van ons voedsel vereist veel energie en grondstoffen (denk b.v. aan fosfaat) en veroorzaakt broeikasgasemissies. Daarom is het belangrijk zo duurzaam mogelijk met ons voedsel om te gaan. In plaats van te worden weggegooid kan voedsel vaak prima hergebruikt worden; denk bijvoorbeeld aan afgedankte verse producten die verwerkt worden in soepen en houdbare producten zoals jam, of het hergebruik van voedingsgrondstoffen in diervoeders.

Het tiende Circular Economy Lab draait om de vraag: Hoe kunnen we voedsel zo duurzaam mogelijk hergebruiken in plaats van het weg te gooien?

Logo SIL-CEL

Tijdens de bijeenkomst gaan we dieper in op verschillende mogelijkheden om voedsel duurzaam opnieuw te gebruiken, en op innovatieve oplossingen en de kansen die deze bieden voor (nieuwe) ondernemers. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute als onderdeel van het Climate-KIC project ‘Closed Loop Communities’. Het lab vindt plaats op dinsdagavond 23 juni 2015 in het Academiegebouw, Domplein, Utrecht.

Meld u aan voor deze bijeenkomst.

Lees meer over het lab Voedselverspilling.

Op 30 april presenteerden FrieslandCampina en Elopak hun nieuwe biobased melkpak. Berndt Kodden, Managing Director FrieslandCampina Branded Netherlands, overhandigde het eerste pak aan Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam innoveren Universiteit Utrecht en strategisch adviseur van het Utrecht Sustainability Institute.

Bio-based-packagingJC

Jacqueline Cramer: “De introductie van dit biobased pak past perfect binnen de beweging naar een circulaire economie, waar de grondstof van het pak volledig hernieuwbaar is. Deze stap kan als vliegwiel werken omdat de technologie voor iedereen toegankelijk is.”

Biobased6 klein

Jacqueline Cramer: “De introductie van dit biobased pak past perfect binnen de beweging naar een circulaire economie, waar de grondstof van het pak volledig hernieuwbaar is. Deze stap kan als vliegwiel werken omdat de technologie voor iedereen toegankelijk is.”Biobased melkpak

Lees het persbericht van Friesland Campina.

Jacqueline Cramer | Plastic Heroes (www.plasticheroes.nl) | april 2015

 

Jacqueline Cramer: “Ik ben zeer tevreden over Plastic Heroes”

Als minister van het toenmalige Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (nu Infrastructuur en Milieu) legde zij de basis voor het succes van Plastic Heroes. Tegenwoordig houdt zij zich met duurzaamheid bezig in haar functie als professor voor duurzame innovatie aan de Universiteit Utrecht. Vier vragen aan Jacqueline Cramer.

1. U was als minister betrokken bij de start van Plastic Heroes, het systeem om plastic verpakkingsafval van huishoudens te recyclen. Wat was de reden om met Plastic Heroes van start te gaan?
In 2008 bestond in Nederland nog geen systeem om plastic verpakkingen op grote schaal in te zamelen voor recycling. Er bestond wel een systeem voor statiegeldflessen maar volgens mij was er veel meer mogelijk. Er zijn veel meer verpakkingen dan alleen plastic flessen. Dat zag je ook terug in onze grijze zakken die voor een groot deel gevuld waren met plastic verpakkingen. Ik heb toen een warm pleidooi gehouden in de Tweede Kamer om dit aan te pakken en recycling van plastic verpakkingen groter aan te pakken. Naast het verminderen van het totale verpakkingsafval, is het belangrijk dat de plastic verpakkingen in de kringloop worden gehouden om deze later opnieuw te kunnen gebruiken. Dit levert een grote milieuwinst op.

2. Hoe kijkt u nu, 7 jaar later en een inzameling en recycling van 130 kiloton in 2014, hierop terug?
Ik ben zeer tevreden over de ontwikkeling van Plastic Heroes. De recyclingdoelstellingen worden al eerder bereikt dan verwacht en ik verwacht dat in 2017 meer dan de helft van het plastic afval wordt ingezameld. Plastic Heroes heeft zich ontwikkeld tot een onderdeel van Nederlandse huishoudens. Plastic recyclen is net zo gewoon geworden als het recyclen van papier en glas.

3. Alhoewel het goed gaat met de inzameling van plastic in Nederland zijn we er nog niet: de ambities liggen hoog en we willen streven naar een circulaire economie. Hoe kunnen we gemeenten stimuleren om meer te doen?
We moeten het inzamelingspercentage nog verder verhogen door bronscheiding te stimuleren. Dat betekent dat het de Nederlandse burger zo makkelijk mogelijk moet worden gemaakt om plastic afval gescheiden in te zamelen. Verder moet in de gemeenten de infrastructuur op orde zijn. Zo moeten er voldoende bakken beschikbaar zijn om het plastic afval in te leveren.
Naast het verhogen van de volumes, dus meer plastic afval inzamelen, moet je ook voor een goede afzetmarkt van de gerecyclede plastic zorgen en de vraag naar gerecyclede plastic stimuleren. Gemeenten kunnen hierop inspelen bij hun inkoopbeleid. Daarnaast kunnen bedrijven meer gerecyclede plastic gebruiken in hun producten. Dit wordt bijvoorbeeld door Philips gedaan.

4. En hoe kunnen we meer consumenten over de streep trekken om mee te doen aan Plastic Heroes?
Ten eerste moet het de consument zo makkelijk mogelijk worden gemaakt om plastic afval gescheiden in te leveren. Zoals aangegeven speelt de infrastructuur hierbij een belangrijke rol en moeten er voldoende Plastic Heroes bakken beschikbaar zijn. Ten tweede moeten consumenten zien waar het gerecyclede plastic terecht komt en wat er met het gerecyclede plastic gebeurt. Mensen moeten zien dat het plastic hoogwaardig wordt gerecycled en dat er allerlei verschillende producten van worden gemaakt. Ten derde moeten consumenten weten wat er in de Plastic Heroes bak mag. Consumenten moeten goed worden voorgelicht welke verpakkingen geschikt zijn voor Plastic Heroes.

Dit interview is ook te lezen op de website van Plastic Heroes.

Bezoek Jacqueline Cramer aan Hong Kong

Posted by USI on april 24th, 2015 | No Comments

JC1Op 17 april gaf Jacqueline Cramer de keynote speech ‘Moving towards a circular economy in the Netherlands: Challenges and directions’ tijdens de conferentie ‘The future directions and breakthroughs of Hong Kong’s environmental industry. Deze conferentie werd georganiseerd door de Hong Kong Institution of Engineers. De lezing ging in op de vragen:

  • Waarom is het van belang om de transitie te maken naar een circulaire economie?
  • Hoe kunnen we deze overgang maken en wat houdt dit in de praktijk in?

Aan de hand van het voorbeeld van de Metropoolregio Amsterdam lichtte Jacqueline Cramer haar verhaal toe. De paper die zij hierover schreef en in de Proceedings is opgenomen, geeft  de inhoud van haar lezing goed weer. Lees de paper.

Voorafgaand aan de conferentie gaf zij nog twee lezingen. Een lezing werd gehouden over duurzame steden tijdens een lunchbijeenkomst bij de residentie van de Nederlandse consul. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Nederlandse Kamer van Koophandel groep ‘Women in business’. Daarnaast bracht zij een bezoek aan de Chinese University of Hong Kong, waar zij een lezing gaf over de circulaire economie.

Jacqueline Cramer heeft de afgelopen jaren al een aantal keren deze universiteit bezocht om samenwerking met de Universiteit Utrecht te bevorderen. Zeker op het terrein van ‘Future Cities’ juicht de CUHK uitwisseling van studenten en postdocs en onderzoekssamenwerking toe. Op de eerste foto staan de samenwerkingspartners van de CUHK, op de tweede foto staan een aantal van de belangrijkste onderzoekers die met de Universiteit Utrecht willen samenwerken op het gebied van Future Cities.JC5

JC6

Jacqueline Cramer | Energeia (www.energeia.nl) | 14 april 2015

 

 

In oktober 2014 hebben de partners van Rotterdam Cirkelstad en de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken de Green Deal Cirkelstad ondertekend. Hiermee committeren zij zich om de keten van bouw en sloop te sluiten in minimaal vijf andere steden. De inzet is om duurzaam te slopen en de gesloopte materialen zo hoogwaardig mogelijk terug te brengen in de kringloop van de bouw. Bovendien zijn de Green Deal partners bereid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces op te nemen.

Maar onder welke omstandigheden kan deze zogenoemde Cirkelstad aanpak op marktconforme wijze ingevoerd worden? Hoe is van duurzaam slopen een verantwoorde business case te maken? Wat zijn de knelpunten om duurzaam slopen de nieuwe standaard te maken? En wie zou het voortouw moeten nemen om de verschillende knelpunten te helpen oplossen? Deze vragen stelde prof. dr. Jacqueline Cramer aan uitvoerders van de Green Deal en aan ervaringsdeskundigen. In deze notitie is een voorstel geformuleerd onder welke omstandigheden de Cirkelstad aanpak op marktconforme wijze ingevoerd kan worden.

De belangrijkste conclusie op basis van de praktijkervaringen is dat de meerkosten voor duurzaam slopen worden gecompenseerd door hogere opbrengsten voor hergebruik en verminderde afvalverwijderingskosten. Een verantwoorde business case voor duurzaam slopen is daarom mogelijk. De inventarisatie van de verschillende materiaalstromen voorafgaand aan het sloopproces is cruciaal om grip te krijgen op de potentiële opbrengsten en marktwaarde van de gesloopte materialen. Opdrachtgevers zijn aan zet om hier in de aanbesteding op te sturen.

De notitie kan gezien worden als overtuigend bouwblok naar opdrachtgevers én markt voor praktische implementatie van duurzaam bouwen en slopen. De gepresenteerde modellen zijn vanaf 24 april op de website van Cirkelstad te zien (www.cirkelstad.nl) met een oproep om uw mening over de modellen, ideeën en ervaringen te delen.

Lees de notitie: Green Deal Cirkelstad

Het Utrechtse stationsgebied is geselecteerd als icoon voor duurzame herontwikkeling door het Europese Climate-KIC programma ‘Smart Sustainable Districts’. De andere winnaar is het Queen Elisabeth Olympic Park in Londen. Dit biedt Utrecht de mogelijkheid om, samen met districten in Londen, Berlijn, Kopenhagen, Gotenburg en Parijs, het thema duurzaamheid stevig te verankeren in de herontwikkelingsambities in het stationsgebied fase II.

Op woensdag 1 april heeft de gemeente Utrecht de toekomstvisie voor Utrecht Centrum gepresenteerd in het stadskantoor. Hiermee heeft het college de aftrap gegeven voor de tweede ontwikkelfase van het Stationsgebied. Utrecht Centrum wordt toonbeeld van duurzame en gezonde verstedelijking. Met de herontwikkeling van de westkant van het Utrechtse stadshart wil de gemeente een flinke sprong voorwaarts maken in samenwerking met de stad en partners in het stationsgebied en de regio. Lees het persbericht van de Gemeente Utrecht of lees meer over de toekomstvisie: a healthy urban boost.

Onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute zullen kennisinstellingen uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de duurzame herontwikkelingsambities van de gemeente Utrecht en de Jaarbeurs in het stationsgebied nader uitwerken. Hoofddoelstellingen hierbij zijn een energieneutraal gebied, het sluiten van kringlopen en een attractief gebied door optimale vergroening, waterbeheer en persoonlijke mobiliteit.

Modernisering milieubeleid in de praktijk

Posted by USI on maart 26th, 2015 | No Comments

Themakatern Grondstoffen | Tijdschrift Milieu – VVM (www.vvm.info) | maart 2015

 

 

Meer waarde halen uit kunststofrecycling

Posted by USI on maart 24th, 2015 | No Comments

Jacqueline Cramer | Tijdschrift Netwerk – Federatie NRK (www.nrk.nl/nieuws/netwerk) | februari 2015

 

 

Over twee weken vindt het negende Circular Economy Lab plaats in het Academiegebouw in Utrecht. Centraal staat de vraag:
Welke technologische, economische en organisatorische vernieuwing is nodig om de kringloop van textiel verdergaand te sluiten?

Er zijn al diverse initiatieven genomen om de circulaire economie in de textielsector op gang te brengen, maar van een gesloten kringloop is nog geen sprake.  Gemeenten, het bedrijfsleven en consumenten hebben allen een rol in het verder sluiten van de textielkringloop. Door technologische vernieuwing, het ontwikkelen van nieuwe business modellen en andere manieren van samenwerken kunnen grotere stappen voorwaarts gezet worden in kringloopsluiting.

Bent u er bij op 30 maart?
Meld u direct aan voor deze bijeenkomst. Deelname is gratis.
Bekijk het uitgebreide programma.
De bijeenkomst vindt plaats van 20.00-22.00 uur in e Aula van het Academiegebouw en wordt georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute en Schuttelaar & partners.

NIEUW: textielinzameling
Om een start te maken met het sluiten van de kringloop, kunt u op 30 maart in het Academiegebouw uw oude textiel inleveren. Zowel draagbaar als niet-draagbaar textiel is welkom! Een gedeelte van de inzameling komt ten goede aan de Kledingbibliotheek.

Programma
19.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur
Introductie door moderator Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute

20.05 – 20.20 uur
Ronde 1: Hoogwaardige recycling van kleding: Denim als case
James Veenhoff, directeur House of Denim Amsterdam

20.20 – 21.00 uur
Ronde 2: Mogelijkheden om de business case voor hoogwaardige textielrecycling te verbeteren.
Paneldiscussie met:
James Veenhoff, directeur House of Denim Amsterdam
Peter Bos, directeur Texperium, voormalig directeur van Frankenhuis & Zn.
Hans Bon, directeur Wieland Textiles en bestuurslid Vereniging Herwinning Textiel
Peter Koppert, manager duurzaamheid & innovatie Modint

21.00 – 21.15 uur
Ronde 3: Ontwerpen, leasen en hergebruik van bedrijfskleding: Het Rijk als voorbeeld
Rob van Arnhem, categoriemanager bedrijfskleding Rijk

21.15-21.55 uur
Ronde 4: Rol van de diverse maatschappelijke partijen om hoogwaardige textielrecycling op te schalen
Paneldiscussie met:
Jef Wintermans, directeur Modint
Marc Vooges, directeur Sympany (kledinginzameling)
Vivian Vijn, Economic Development Board Almere
Sofie Schop, Fashion Team van Schuttelaar & Partners
Rob van Arnhem, categoriemanager bedrijfskleding Rijk

21.55 uur
Gezamenlijk formuleren van conclusies en vervolgacties

22.00
Netwerkborrel

Doelgroep:
Deze bijeenkomst is interessant voor milieubewuste spelers in de textielsector, afvalinzamelingbedrijven, geïnteresseerde overheden, deelnemers aan iMVO-programma textiel, deelnemers aan initiatief verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector, leveranciers en geïnteresseerden uit wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die belangstelling hebben voor duurzaam textiel en de circulaire economie in de brede zin.

Meld u direct aan voor deze bijeenkomst. Deelname is gratis.

Graag tot ziens op 30 maart in Utrecht.

Banner Schuttelaar USI CEL 9.fw

 

 

Meer waarde halen uit kunststofrecycling

Posted by USI on maart 12th, 2015 | No Comments

Jacqueline Cramer | Tijdschrift Milieu – VVM (www.vvm.info) | eerste kwartaal 2015

 

 

9 maart 2015

Gecoördineerd door het Utrecht Sustainability Institute (USI) heeft een projectgroep bestaande uit IVAM UvA BV, Ecofys en LBP Sight aanbevelingen gepubliceerd voor een eenduidiger bepaling van de milieu-impact van gerecyclede bouwmaterialen. Dit initiatief werd gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de metaalbouwsector en de BFBN (Bond van Producenten van Prefab Betonproducten in Nederland).

Voor verantwoordelijk gebruik van bouwmaterialen is het essentieel inzicht te hebben in de impact van deze materialen op het milieu, door bijvoorbeeld grondstoffenuitputting en CO2 uitstoot. In Nederland wordt de totale milieu-impact van een bouwmateriaal gedurende de gehele levenscyclus (verplicht) berekend volgens de zogenaamde “Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken”. In die berekening worden de milieu-impacts gedurende de gehele levenscyclus van het bouwmateriaal (inclusief grondstoffenwinning, productie, transport, afdanking, recycling, etc.) meegenomen. De milieu-voordelen van hergebruik, recycling en energieterugwinning maar ook de milieubelasting van opwerking worden berekend met de genoemde Bepalingsmethode, waarin de zogenaamde ‘Module D’ uit de Europese Bepalingsmethode 15804 “Duurzaamheid van bouwwerken – Milieuverklaringen van producten – Basisregels voor de productgroep bouwproducten” voor Nederlandse toepassing is verwerkt. Deze Module D is daarmee van groot belang voor het vaststellen van de impacts van gerecyclede bouwmaterialen.

Door verschillende keuzes te maken bij de invulling van Module D kan een spreiding van wel 50% ontstaan in de berekende totale milieu-impact, zo bleek uit het uitgevoerde onderzoek. Om deze bandbreedte te reduceren is op basis van het onderzoek een set aanbevelingen geformuleerd voor een verdieping van de “Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken”. Deze zijn aangeboden aan Stichting Bouwkwaliteit (SBK) die zowel de NL Bepalingsmethode als de Nationale Milieudatabase beheert en onderhoudt. De onderzoeksresultaten zijn ook relevant binnen discussies over dit onderwerp die momenteel op Europees niveau gevoerd worden.

Download het rapport.

Een zeer energiezuinig en duurzaam gebouw met het BREEAM-predicaat ‘excellent’. Dat is het uitgangspunt voor de nieuwbouw van ziekenhuis Tergooi in Hilversum. Integraal onderdeel van de nieuwbouwplannen is onderzoek naar welke maatregelen nodig zijn om deze hoge duurzaamheidsambitie te bereiken. Een consortium bestaande uit Tergooi, Waternet, KWR Watercycle Research Institute, Utrecht Sustainability Institute, Ecofys, Deerns en Pharmafilter onderzocht drie innovatieve ideeën op het gebied van water, waarvan er twee verder zijn uitgewerkt: de invoering van het Pharmafilter®-concept en duurzame koeling met behulp van warmtewisselaars in de parkeertoren.
Download het onderzoeksrapport: Verdieping Pharmafilter®-concept en duurzame koeling.

Het nieuwe ziekenhuis wordt onderdeel van het zorgpark dat aan de oostkant van Hilversum op landgoed Monnikenberg gerealiseerd wordt. Daarbij is ook aandacht voor nieuwe woonvormen, de inrichting van het landschap, natuurontwikkeling en de ontsluiting en bereikbaarheid van het gebied.

De drie duurzame ideeën die het consortium onderzocht, zijn:

  1. Invoering van het Pharmafilter®-concept: alle afvalsoorten komen terecht in één vermaler op de verpleegafdeling. Vervolgens wordt deze afvalstroom behandeld in de eigen (voor)zuivering. Het concept zorgt voor minder lozing van bijvoorbeeld medicijnresten in het riool, minder handelingen voor het personeel en minder kans op besmetting.
  2. Duurzame koeling dankzij de inzet van een parkeergarage als warmtewisselaar: door de goede isolatie van het nieuwe gebouw is er overschot aan warmte voorzien. De nieuwe, open parkeertoren kan kou invangen door middel van warmtewisselaars aan de plafonds, die de koude transporteren naar het WKO-systeem (warmte/koudeopslag). In de zomer kan het gebouw dan duurzaam gekoeld worden.
  3. Nieuw concept voor de bereiding van warm tapwater: decentrale, elektrische doorstroomapparaten in plaats van een centraal ketelhuis met een ringleiding.

Het onderzoek is mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken. Welke innovaties het ziekenhuis daadwerkelijk gaat implementeren, daarover wordt in 2015 besloten.

Nieuwe publicatie(s)

Nieuwsarchief

Agenda

<< Mei 2015 >>
maandinswoendondvrijzatezond
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31