In de week van 6-10 oktober vindt voor de derde keer SURE plaats, hét evenement voor duurzame innovatie in de regio Utrecht. In deze week organiseren de Utrechtse kennisinstellingen in samenwerking met de Economic Board Utrecht verschillende activiteiten rondom drie thema’s: Healthy Urban Living, Circular Economy en Smart Sustainable Cities. De samenwerking in deze week past bij een bredere regionale ontwikkeling waarin kennisinstellingen en bedrijven de krachten bundelen rondom thema’s waarin Utrecht een voortrekkersrol heeft en waar kansen liggen.
De activiteiten tijdens SURE variëren van presentaties van succesvolle duurzame innovaties, dialoogsessies, een expositie in de HKU Academiegalerie tot een studentensymposium, Sustainable Experience Tour, Green Hackfest en een groot Stadsdebat in de Stationshal. SURE 2014 biedt een breed én verdiepend programma.

Enkele highlights

Boosting the circular economy @ Utrecht Science Park
Het thema groene economie is één van de speerpunten van de regio Utrecht en er zijn dan ook diverse circulaire initiatieven gestart in de regio en op het Utrecht Science Park, één van de aangewezen proeftuinen voor de regio. Welke initiatieven zijn dit en wat zijn de ervaringen met de circulaire economie in de praktijk? Een van de voorbeelden is het Poli 3.0 project van het UMC Utrecht.

Smart Sustainable Cities – Duurzame innovaties, de kern en het succes
Innovatie en verduurzaming van het stedelijk gebied zijn belangrijke speerpunten voor zowel Utrecht Science Park als de regio Utrecht. Om te komen tot een ‘slimme, duurzame stad’ werken overheid, bedrijfsleven en wetenschap nauw samen aan diverse projecten. Van Nul op de Meter tot de campus als innovatiemotor voor duurzame ontwikkeling.

Professionals en burgers in debat in de stationshal
Tijdens het stadsdebat gaat een panel in gesprek met het ‘publiek’ op het station. Het panel bestaat uit: Jacqueline Cramer (directeur Utrecht Sustainability Institute), Carola Wijdoogen (bestuurder NS), Chris Verstegen (bestuurder ProRail), Victor Everhardt (wethouder (locoburgemeester) gemeente Utrecht), Michel van Velde (lid Economic Board Utrecht) en Tamara Dijs (studente Technische Bedrijfskunde, Hogeschool Utrecht). Het gesprek staat onder leiding van tv-presentator, zanger en bekend Utrechter Henk Westbroek.

Meer informatie
Voor meer informatie over SURE 2014 kunt u contact opnemen met Nicoline Meijer, manager marketing en communicatie, Utrecht Science Park, nicoline.meijer@utrechtsciencepark.nl, 06 52 133 419.

www.sure-utrecht.nl

Function

The project (within the NWO-VIDI) aims to analyze the global knowledge base for innovation in clean technology (cleantech), such as renewable energy technologies and clean transport technologies. More specifically, we will analyse how regions and countries become good at innovation in energy and transport, and what the role of their existing knowledge base and existing industry is in this process.

The two PhD students will both focus on separate aspects of global cleantech knowledge, one PhD student will focus on the emergence of new cleantech knowledge, such as for example, regions that diversify into fuel cell research. The second PhD student will investigate subsequent technological learning, what are the conditions under which technological learning and cost reductions are realized? The projects will contribute to theory building in cleantech innovation, through extensive empirical analysis of cleantech patents and other technological information. The PhD students will use quantitative techniques (statistics, regression models, simulation models and network analysis) for the empirical analysis.

The candidates will become part of the Innovation Studies group of the Copernicus Institute of Sustainable Development. The supervisors will be dr. Floortje Alkemade, prof. Koen Frenken, and prof. Marko Hekkert.

Profile

We seek highly motivated candidates with a MSc degree in innovation studies, economic geography, economics, management studies, energy science or a related discipline. We are looking for candidates that:
•have knowledge of theories of innovation and technological change, and industrial dynamics;
•have affinity with evolutionary theories in economics;
•have a strong background in quantitative methodologies (e.g. econometrics, statistics) and willingness to work with large datasets;
•have experience in programming using econometric packages (e.g. Stata, R);
•are proficient in English;
•have excellent scientific writing and planning skills.

Both PhD students can spend the vast majority of their time on the research project; only 10% of their time will be spent on teaching, and supervision of (under)graduate research projects. The PhD students are encouraged to present their work at international conferences; travel funds are available.

Offer

The successful candidate will be offered a full-time PhD position, initially for one year. Upon good performance, the contract will be extended for three more years. Employment conditions are based on the Collective Labour Agreement of the Dutch Universities.

Based on the experience and qualifications of the candidate, the gross monthly salary is between € 2.083,- and € 2.664,- (PhD salary scale) on a fulltime basis. The salary is supplemented by a holiday allowance of 8% per year and an end-of-year bonus of 8.3%.

We offer a pension scheme, collective insurance schemes and flexible employment conditions (multiple choice model). Facilities for sports and child care are available on our campus, which is only 15 minutes away from the historical city center of Utrecht.

About UU

Utrecht University has great ambitions for its teaching quality and study success rates. This also applies to its clear research profiles which are centered around four themes: Sustainability, Life Sciences, Dynamics of Youth, and Institutions. Utrecht University plays a prominent role in our society and contributes to finding the answers to topical and future societal issues.

The Faculty of Geosciences offers education and research concerning the geosphere, biosphere, atmosphere and anthroposphere. With a population of 2,600 students (BSc and MSc) and 600 staff, the Faculty is a strong and challenging organization. The Faculty is organized in four Departments: Innovation, Environmental and Energy Sciences, Earth Sciences, Physical Geography, and Human Geography and Urban and Regional Planning. Further information concerning the faculty is available at the website http://www.uu.nl/faculty/geosciences.

The Department of Innovation, Environment and Energy Sciences is responsible for the education of approximately 1000 students enrolled in the department’s three bachelor programs and four master programs. The research component of the department is organized within the Copernicus Institute of Sustainable Development. Research is organized in four main themes: energy & resources, environmental science, environmental governance and innovation studies. The Copernicus Institute includes some thirtyfive faculty members, fifteen postdocs and sixty PhD students.

Additional information

Additional information about the PhD projects can be obtained by contacting dr. Floortje Alkemade: F.Alkemade@uu.nl.

Apply

Applications should include a motivation letter and a curriculum vitae with a list of grades and contact details of two references. To apply, please click here.

Deadline 
30/09/2014

Haal duurzaamheid uit de professionele sfeer

Posted by USI on september 16th, 2014 | No Comments

Jacqueline Cramer | Cobouw | 12 september 2014

Gemeenten aan zet voor een afvalvrije stad

Posted by USI on september 15th, 2014 | No Comments

Jacqueline Cramer | Milieu | September 2014

Jacqueline Cramer | EU-Asia Dialogue – Eco-Cities | Sharing European and Asian Best Practices and Experiences | 2014

In Utrecht slaan kennisinstellingen, bedrijven, de gemeente en de provincie Utrecht de handen ineen om op een wereldwijd unieke manier de prestaties van warmte- en koudeopslagsystemen te verbeteren. In verschillende gebieden wordt ondergronds een driedimensionaal glasvezelnetwerk aangebracht dat door de seizoenen heen de temperaturen in de bodem meet. Hiermee wordt voor het eerst duidelijk hoe bij WKO-systemen de energiebalans in de bodem zich in de tijd ontwikkelt en hoe het bodemenergiepotentieel per gebied optimaal kan worden benut.

Om ondergrondse bodemmonitoring op het Kantorenpark Rijnsweerd, het Utrecht Science Park, in het stationsgebied Utrecht CS, Eindhoven Strijp S en Delft mogelijk te maken heeft het Utrecht Sustainability Institute het onderzoeksproject FOME-BES opgezet (Fibre Optic Monitoring van de ondergrondse Energiebalans van BodemEnergieSystemen). Dit project bundelt kennis van Utrechtse onderzoekers van Deltares en de Universiteit Utrecht en koppelt deze aan duurzaamheidsopgaven in de regio Utrecht. Zo streeft de gemeente Utrecht naar een energieneutrale stad in 2030 en daar kunnen goed functionerende WKO’s een grote bijdrage aan leveren.

Echter, er is onvoldoende wetenschappelijke kennis over hoe de warmte- en koudevoorraden in de bodem zich in de loop der tijd ontwikkelen. De huidige simulatiemodellen bieden onvoldoende zicht op in hoeverre warmte- en koudebronnen elkaar beïnvloeden en wat hun onderlinge afstand zou moeten zijn. Ondergrondse bodemmonitoring met glasvezel biedt dit inzicht wél: bovengronds ontstaat letterlijk een 3D-beeld van hoe de energiebalans zich ondergronds ontwikkelt. Deze doorbraaktechnologie helpt het bodemenergiepotentieel volledig en duurzaam te benutten.

De samenstelling van de ondergrond kan in Nederland flink verschillen. Daarom vergelijkt het project de situatie van WKO-systemen in Utrecht met die in Delft en Eindhoven. De resultaten van het project zijn begin 2017 beschikbaar; de eerste resultaten worden begin 2015 verwacht.
Het project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Deltares, Universiteit Utrecht, Utrecht Sustainability Institute, Royal HaskoningDHV, Priva, BAM Techniek, CMS, a.s.r., Park Strijp Energy en de gemeente Utrecht. Het onderzoek op de testlocaties wordt medegefinancierd door a.s.r. en de provincie Utrecht (samenwerkend in de Stichting Kantorenpark Rijnsweerd) en de Universiteit Utrecht. Het geheel wordt ondersteund door een subsidie van het Topconsortium Kennis en Innovatie ‘Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving’.
_________________________________________________________________________________________________________________________

NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie kunt u terecht bij dr ir Carolien van Hemel van het Utrecht Sustainability Institute, 030-2537206. Dit persbericht en rechtenvrij beeldmateriaal zijn te downloaden op www.fomebes.nl. Op deze website kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief over het project.

logo sure kleinSamenwerken aan een gezonde en duurzame stad. Dat is de gezamenlijke ambitie van de Utrechtse kennisinstellingen. Steden worden steeds meer het natuurlijke leefgebied van mensen. In de huidige tijd leeft ongeveer 50% van de wereldbevolking in steden. Rond 2050 zal dit percentage rond de 70% liggen. De concentratie van veel mensen op een relatief kleine oppervlakte heeft gevolgen voor de leefbaarheid in de stad. Samen met het bedrijfsleven en de overheden werken de Utrechtse kennisinstellingen intensief samen aan het realiseren van een gezonde en groene stad. Duurzame ontwikkeling is daarin een cruciale factor. Een goede balans tussen people, planet en profit is hierbij steeds het uitgangspunt.

Van Dialoogsessies tot Stadsdebat in de Stationshal
In de week van 6-10 oktober vindt voor de derde keer SURE plaats, hét evenement voor duurzame innovatie in de regio Utrecht. In deze week organiseren de Utrechtse kennisinstellingen in samenwerking met de Economic Board Utrecht verschillende activiteiten rondom drie kernthema’s: Healthy Urban Living, Circular Economy en Smart Sustainable Cities. De activiteiten variëren van presentaties van succesvolle duurzame innovaties, dialoogsessies, een expositie van HKU-studenten tot een Sustainable Pubquiz, een studentensymposium, een Sustainable Experience Tour, interactieve discussies tot een groot Stadsdebat in de Stationshal. SURE 2014 biedt een breed én verdiepend programma.

Het gehele programma is te vinden op www.sure-utrecht.nl. Hieronder lichten wij twee programmaonderdelen uit waar het USI bij betrokken is en waar wij u van harte voor uitnodigen.


Boosting the circular economy @ Utrecht Science Park

8 oktober, 13.30 – 17.00 uur, Utrecht Science Park

In de circulaire economie bestaat afval niet (meer). Al in de ontwerpfase wordt rekening gehouden hoe (biobased) producten of componenten zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt kunnen worden en daarmee de huidige grondstoffenreserves niet tot nauwelijks (meer) hoeven worden aangeboord. Het thema groene economie is een van de speerpunten van de regio Utrecht en er zijn dan ook diverse circulaire initiatieven gestart in de regio en op het Utrecht Science Park, een van de aangewezen proeftuinen voor de regio.
Welke initiatieven zijn dit en wat zijn de ervaringen met de circulaire economie in de praktijk?

Bekijk het programma of meld u direct aan.


Smart Sustainable Cities – Duurzame innovaties, de kern en het succes

9 oktober, 09.30 – 12.30 uur, Utrecht Science Park

Innovatie en verduurzaming van het stedelijk gebied zijn belangrijke speerpunten voor zowel Utrecht Science Park en de regio Utrecht. Om te komen tot een ‘slimme, duurzame stad’ werken overheid, bedrijfsleven en wetenschap nauw samen aan diverse projecten. Benieuwd naar deze projecten en de ambities van het Science Park en de regio?
Tijdens Smart Sustainable Cities worden vier duurzame innovaties (de kern en het succes) kort toegelicht met veel ruimte voor vragen en/of discussie.

Bekijk het programma of meld u direct aan.

CEL7-content-slide-CL-comms.fwHet aantal lokale duurzaamheidsinitiatieven neemt toe. Burgers en ondernemers verenigen zich en komen tot innovatieve en creatieve oplossingen om lokaal afval te reduceren of te hergebruiken. Hiermee creëren bewoners en ondernemers waarde uit ‘afval’ en genereren zo inkomsten die bijdragen aan de vorming van veerkrachtige lokale ‘communities’. Een volgende stap in de transitie naar de circulaire economie is het integreren van deze innovaties in het huidige afvalmanagementsysteem en de daarbij behorende structuren. Maar hoe integreren we innovatieve ideeën in het bestaande afvalmanagementsysteem?

Deze vraag staat centraal tijdens het Circular Economy Lab op dinsdag 14 oktober 2014. Het lab wordt georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute als onderdeel van het Climate-KIC project ‘Closed Loop Communities’ in het Academiegebouw, Domplein, Utrecht.

Het doel van het lab is om de circulaire economie in de regio Utrecht te versnellen door het huidige afvalmanagementsysteem te verrijken met innovatieve ideeën voor lokale kringloopsluiting.

Bekijk het programma of meld u direct aan.

Als jongerenvertegenwoordiger vorm je de schakel tussen jongeren en politici, en vertegenwoordig je Nederlandse jongeren op toonaangevende VN-bijeenkomsten zoals de eerstvolgende VN Klimaattop in Lima, Peru. Alle jongeren tussen de 18 en 25 jaar met passie voor duurzaamheid kunnen zich nog t/m 15 september opgeven voor deze unieke functie!

Reis jij naar de VN-klimaattop in Lima?
NJR zoekt een jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling
Vind jij het belangrijk dat duurzame ontwikkeling hoog op de agenda staat? Wil jij de schakel vormen tussen Nederlandse jongeren en politici van over de hele wereld op het gebied van duurzaamheid? Word dan jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling! Als jongerenvertegenwoordiger ga je met de Nederlandse delegatie mee naar interessante conferenties zoals de VN-Klimaattop in Lima om te laten horen wat jongeren vinden. Scroll door voor meer informatie over de functie en lees hoe jij je verkiesbaar stelt!

Wat houdt de functie in?
Als jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling houd je je bezig met duurzaamheid op veel verschillende vlakken. Circulaire economie, klimaatverandering en de sustainable development goals zijn zomaar een aantal thema’s waar je je als jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling voor in kan zetten. Input voor duurzame onderwerpen verkrijg je door gastlessen, presentaties en workshops te geven op scholen, events en andere gelegenheden waar veel jongeren aanwezig zijn. Ook neem je regelmatig deel aan denktanks en debatten. Alle input die je verzamelt bespreek je onder andere met politici, beleidsmakers en officiële regeringsdelegaties van over de hele wereld.
Als jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling ben je namens de Nederlandse jongeren aanwezig bij het High-Level Political Forum on Sustainable Development en tijdens de Klimaattop in december in Lima, Peru. Daar kun je thema’s die belangrijk zijn voor Nederlandse jongeren onder de aandacht brengen bij wereldleiders.

Kijk hier voor de volledige vacature en solliciteer uiterlijk 15 september!

Jacqueline Cramer | Milieu | Juni 2014

‘Circulair inkopen, hoe meet je dat?’

Posted by USI on september 8th, 2014 | No Comments

Jacqueline Cramer & Martine van der Woude | VVM nieuwsbrief | September 2014

Considerations on the Dutch Power System towards 2050, based on 100 % renewable energy sources, including a proposal.

Based on a series of 5 KIVI meetings, organized in 2013, indicated with EU-2050 Power Lab, and two other meetings in 2014 indicated with Solar-PV 2050 Power Lab in co-operation with Utrecht Sustainability Institute (USI) and focusing on the eventual transition to a Dutch low carbon electric power system in 2050, the conclusions of Eric Persoon and Loek Boonstra of KIVI have been written down in a white paper.

Although 2050 may seem far into the future, it is very relevant to develop a plan already now because some of the technologies and investments will need a long period to reach the desired goal. Also current shorter term plans could be brought into perspective by comparing them with a long term goal.

What would be the ultimate goal that should be reached in 2050?
The 2050 low carbon EU targets are a reduction to at least 85 % of the CO2 emission compared with the emission level in 1990. The transition of the electric system to a system with a high renewable percentage in the fuelmix, offers a major share in the realization of that EU-2050 target. In a number of policy papers already written in Europe there is the ambition to have in 2050 a CO2 neutral electricity production in Europe, based on 100% Renewable Energy Sources (RES). What will this mean for a future, possible Dutch power system? To illustrate possible answers and to show a future low carbon electricity system proposal, is the main objective of this paper.

Download the white paper Power 2050

Rapport `Een schuldbewust land’

Posted by USI on juli 8th, 2014 | No Comments

Een jaar geleden stelden de leden van het Sustainable Finance Lab zich de schuldvraag: hoe komen we af van de problematische schulden en hoe voorkomen we dat deze in de toekomst weer tot zulke hoogtes stijgen? Het rapport ‘Een schuldbewust land’ concludeert dat Nederland is gezwicht voor ‘de schuldverleiding’, de mogelijkheid om via schuld verwachte toekomstige inkomsten nu reeds uit te geven. Nederland voelde zich voor 2008 rijk. Euforie over positieve financiële stromen onttrok echter gevaarlijk dalende voorraden aan het zicht. De bronnen van ons welzijn, de voorraden aan financieel-, sociaal- en ecologisch kapitaal, werden uitgehold. Het rapport presenteert een vijftal koerswijzigingen.

Voorkant SFL publicatie - een schuldbewust land juli 2014
Klik hier voor het rapport `Een schuldbewust land’.

More than 250 people attended the 7th Dutch CCS Symposium on 19 and/or 20 June 2014. Different perspectives (global, European and Dutch) on CCS resulted in informative speeches on Thursday morning. The speech ‘No CCS No 2 C’ by Brad Page underlined the necessity of CCS as a cost-effective climate mitigation measure. This message was reinforced in the video message by Maria van der Hoeven (IEA). Furthermore, Dick Benschop (Shell Netherlands) also stated that CCS is an essential technology for a low carbon future. Presentations are available on the CATO website.

Podium volle zaal

Book presentation: Linking the chain
What is the value of a large integrated research programme such as CATO? Rolf de Vos edited a book about this central question. He gave the first hardcopy of the book to Bert de Vries, deputy director-general at the Ministry of Economic Affairs. Many people co-operated to make this book happen, not least the SP co-ordinators and several PhD students. It is also available on the CATO website.

Knowledge festival
During lunch, several organisations presented themselves and their CCS research. One of the (quite literal!) highlights was the test installation for a new generation of sorbents that Wim Brilman (University of Twente) had brought to Amsterdam. The CCS Roadmap for the Netherlands was made visible by lines on the floor and an interactive vision board. Two lectures about mineral CO2 sequestration were given in a separate room.

The next generation: future research agenda
Around forty PhD students from the Netherlands, the United Kingdom and Norway had written a Declaration during a field trip on Wednesday in which they emphasised the importance of continuing CCS research and strengthening international networks. Their Declaration was handed to John Gale in the afternoon session about the CCS research agenda for the next 15 years. Guests from China, the United Kingdom, France and the Netherlands gave insight in their ambitions, plans and considerations.

Advances in CCS research: progress & achievements
Friday 20 June provided a diverse programme of in-depth scientific topics in the full CCS chain, ranging from capture to public perception. Experts from CATO and international scientists discussed state-of-the-art research. Young scientists were given the opportunity to include a poster for the poster challenge. The jury (Harry Schreurs, Nick Riley and Tore Torp) announced winners in two categories: storage (Maarten Pluymaekers) and other (Gerdien de Vries).

For more information please visit www.co2-cato.org.

Nieuwe publicatie(s)

Prof. dr. Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute - 2014

Nieuwsarchief

Agenda

<< Okt 2014 >>
maandinswoendondvrijzatezond
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2