Utrechtse duurzame projecten in beeld

Posted by USI on november 25th, 2014 | No Comments

In samenwerking met New Energy Places heeft USI zes projecten geselecteerd die laten zien hoe Utrechtse bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken aan duurzame innovatieve projecten.
Niet geheel toevallig speelt USI in al deze projecten een rol, hetzij in de totstandkoming van het project, hetzij bij de kennisoverdracht in het project. De filmpjes illustreren de functie van USI in de regio Utrecht: innovatiemakelaar op duurzaamheid in steden enerzijds, ambassadeur van expertise en resultaten in de regio anderzijds:

‘Silent Witnesses’, een fotoboek over Tsjernobyl is uitgegeven. Het boek bevat dramatische foto’s van het verlaten gebied rond de ontplofte kernreactor. De ‘stille getuigen’ van de ramp zijn in dit boek vastgelegd. Met de verkoop van het boek worden mensen uit Tsjernobyl financieel ondersteund.
Het voorwoord is geschreven door Jacqueline Cramer.

Bestel het boek en lees meer.

Op 14 november hield de middelbare school Unic Utrecht de jaarlijkse Challenge Duurzaamheid. De leerlingen presenteerden meer dan 12 innovatieve ideeën aan de jury, waar Martine van Weelden namens het USI deel van was. Uiteindelijk werd unaniem gekozen om twee kansrijke ideeën te laten winnen: Allgenius en H2O-2.0. De keuze viel op deze projecten vanwege de praktische toepasbaarheid van de plannen binnen de gebouwde omgeving van Utrecht.

Lees meer over de Challenge Duurzaamheid.

Miljoenste Jekko in ontvangst

Posted by USI on november 21st, 2014 | No Comments

Op 20 november nam Jacqueline Cramer de miljoenste Jekko in ontvangst. De Jekko is de inzamelbox voor afgedankte kleine elektrische apparaten, spaarlampen en batterijen. Wecycle, de recyclingsorganistie achter dit initiatief, vierde hiermee de mijlpaal dat 1 miljoen huishoudens een Jekko in huis hebben.

Lees meer over de Jekko.

USI over de grens

Posted by USI on november 18th, 2014 | No Comments

De Chinese Universiteit van Hong Kong (CUKH) is op bezoek geweest bij de Universiteit van Utrecht. Tijdens dit bezoek interviewden zij Jacqueline Cramer.

Dit interview is nu in het Chinees gepubliceerd in de Singtao Daily Hong Kong van 13 november 2014.

141113_SingTao_EMBAForum

Artikel: Utrecht’s Sustainable Renaissance

Posted by USI on november 14th, 2014 | No Comments

Smart cities bieden de mens de beste mogelijkheden om de ecologische voetafdruk te verminderen, aldus Jacqueline Cramer.

Lees meer over de duurzame ambities van de regio Utrecht. 

Klaas van Egmond wint Wubbo Ockels Brandarisprijs

Posted by USI on november 10th, 2014 | No Comments

Klaas van Egmond heeft de Wubbo Ockels Brandarisprijs gewonnen. De Wubbo Ockels Brandaris Prijs is een oeuvreprijs; een prijs voor de volhardende kantelaar, de visionaire wegbereider, de verbindende inspirator die veel heeft betekend voor de verbetering van de duurzaamheid in brede zin.

Lees het volledige artikel hier WubboOckelsBrandarisPrijs2014_juryrapport.

 

Steden brengen ommekeer

Posted by USI on november 7th, 2014 | No Comments

Voor het november nummer van het tijdschrift Milieu, heeft Jacqueline Cramer een artikel geschreven genaamd ‘Steden brengen ommekeer’.
De kern van dit artikel is dat stedelijke gebieden zijn bij uitstek geschikt zijn om het voortouw te nemen in de transitie naar een duurzame energievoorziening
en circulaire economie.
Lees het volledige artikel Steden brengen ommekeer.

Boek Elementaire Deeltjes – Milieu

Posted by USI on oktober 27th, 2014 | No Comments

Voor de serie Elementaire Deeltjes heeft Jacqueline Cramer het boek Millieu geschreven. Hierin schetst Jacqueline Cramer een beeld van de geschiedenis, het heden en de toekomst van het milieuvraagstuk.

9789089647061

Toenemende welvaart en industrialisatie brachten ons veel goeds, maar niet voor onze leefomgeving. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw staat ‘het milieu’ daarom op de politieke agenda. Toen ging het vooral over de aanpak van lokale milieuverontreiniging. In de jaren tachtig werd duidelijk dat vervuiling niet ophoudt bij de landsgrenzen. Begin éénentwintigste eeuw steeg ook het maatschappelijk besef dat we wereldwijd een alarmerend beslag leggen op grondstoffen en we onze aarde steeds verder opwarmen.

In Elementaire Deeltjes – Milieu schetst Jacqueline Cramer een beeld van de geschiedenis, het heden en de toekomst van het milieuvraagstuk. Waarom kwam het onderwerp op de maatschappelijke agenda? Welke milieuverbeteringen zijn er tot stand gebracht? Welke rol heeft de overheid door de jaren heen gespeeld? Hoe is die rol in de loop der tijd veranderd mede onder invloed van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers? Hoe kunnen we het tij keren en voortbouwen op de goede dingen die gezamenlijk al wel tot stand zijn gebracht?

Elementaire Deeltjes, de serie boekjes van Amsterdam University Press (AUP), maakt kennis toegankelijk voor een breed publiek. Elementaire Deeltjes is dé manier om snel alles te weten te komen over de onderwerpen die je interesseren. Experts nemen je mee op een ontdekkingsreis waarbij elk thema in de meest beknopte vorm volledig uitgediept wordt. Een serie handige en handzame boekjes, met altijd het antwoord op de vraag: ‘Hoe zit dat nou eigenlijk?’

Uitgeverij AUP | Paperback | € 9,95 | 11,5 x 17,6 cm | 140 blz| ISBN 978 90 8964 706 1 | 21 oktober 2014 | www.elementairedeeltjes.nl

 

Interview met Jacqueline Cramer in Milieu Magazine

Posted by USI on oktober 23rd, 2014 | No Comments

Naar aanleiding van haar recente publicatie ‘Milieu’ heeft Jacqueline Cramer in het Milieu Magazine van oktober 2014 een interview gegeven met als titel “Tijd voor Transitie”.

Centraal in dit artikel staat de transitie naar een verduurzaming van producten en afvalstromen.

Lees het volledige artikel Tijd voor Transitie hier.

 

Website KIC-Remate online now

Posted by USI on oktober 21st, 2014 | No Comments

KIC-REMATE is an innovative, ambitious and powerful response to the EIT call for a Knowledge and Innovation Community (KIC) in the domain of Raw Materials. Their website is now online http://www.kic-remate.eu/.

Winnaars Green Hackfest 2014

Posted by USI on oktober 21st, 2014 | No Comments

Tijdens de Green Hackfest 2014 zijn uiteindelijk 14 vernieuwende productideeën en toepassingen tot stand gekomen die bijdragen aan Green Urban Living. Voor de uitdaging van Lombox, een nieuwe applicatie maken voor laadpalen van elektrische auto’s, werd team Electree beloond met een prijs van €1000.

Lees het volledige persbericht voor een overzicht van alle winnaars en ideeën.

Het Copernicus Instituut heeft in samenwerking met het Utrecht Sustainability Institute en in opdracht van de Economic Board Utrecht een Advies over een Raamwerk voor Impactmeting voor Circulair Inkopen geschreven.
Lees het volledige rapport hier.

De komende twee jaar worden vijf nieuwe circulaire steden ontwikkeld in Nederland. Deze doelstelling is vastgelegd in Green Deal Cirkelstad, op 2 oktober ondertekend door Rotterdam Cirkelstad (zeven private en publieke koplopers), drie ministeries (Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en Binnenlandse Zaken) en het Rijksvastgoedbedrijf.  

groepsfoto ondertekening green deal rotterdam

Met het ondertekenen van Green Deal Cirkelstad spreken alle partijen de wil uit om het behaalde succes in Rotterdam te delen met andere steden in Nederland. Rutger Büch van Cirkelstad: ‘Binnen twee jaar willen we in Nederland vijf nieuwe Cirkelsteden ontwikkelen. Steden die slim omgaan met grondstoffen en energie én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk bieden. Dat drie ministeries zich hier samen met ons sterk voor maken, geeft een enorme boost.’

Rotterdam als voorbeeld
Cirkelstad heeft tien jaar ervaring. Het eerste succes werd geboekt in Rotterdam. Door de enthousiaste inzet van koplopers in de bouw bleek het wél mogelijk om materiaalkringlopen te sluiten bij sloop-, renovatie- en nieuwbouwprojecten. Rotterdam Cirkelstad is een totaalconcept van Woonbron, Oranje, Holcim, Search, Doepel Strijkers, RDM Centre of Expertise en Van der Tol Hoveniers en terreininrichters. Al deze partijen hebben samen met het Rijk op 2 oktober hun handtekening gezet onder Green Deal Cirkelstad, tijdens de Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid.

Versnelling naar een circulaire en inclusieve economie
Bovengenoemde partijen deden de afgelopen jaren veel bruikbare ervaring op met het realiseren van nieuwe gebouwen uit oude gebouwen (de circulaire economie). Bovendien werd een hoge participatie in de wijk bereikt: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kregen nieuwe kansen aangeboden (de inclusieve economie). ‘Deze ervaring zullen we de komende jaren actief gaan delen met andere steden’, vertelt Rutger Büch. ‘Dit vragen we ook aan de steden die aanhaken, zodat we gezamenlijk tot een versnelling komen.’

Kennisbasis
De toekomst van Cirkelstad is veelbelovend. Rutger Büch: ‘Het Rijksvastgoedbedrijf, Amsterdam, Amersfoort en Utrecht hebben al aangegeven mee te willen doen. Dat start met regionaal de koplopers verbinden en gezamenlijk projecten uitvoeren om ervaring op te doen. Het streven is om alle praktische kennis en ervaringen te ontsluiten en daarmee een landelijke academie op te zetten. Zie het als een kennisbasis voor andere steden waar ze terecht kunnen voor praktijkervaring, van visie tot verankering. Hier kunnen ze zelf mee aan de slag.’

Oplossend vermogen
De kracht van Cirkelstad? ‘We werken samen met ambitieuze partijen die vooruit willen en in oplossingen denken. We hebben een doel voor ogen en zoeken aansluiting in onze omgeving. Dat betekent niet altijd dat we dingen snel voor elkaar krijgen; wel dat we over een lange adem beschikken. Daar waar anderen misschien stoppen, gaan wij door. Dat de overheid zich nu achter ons schaart, is een uitstekende ontwikkeling.’

In de week van 6-10 oktober vindt voor de derde keer SURE plaats, hét evenement voor duurzame innovatie in de regio Utrecht. In deze week organiseren de Utrechtse kennisinstellingen in samenwerking met de Economic Board Utrecht verschillende activiteiten rondom drie thema’s: Healthy Urban Living, Circular Economy en Smart Sustainable Cities. De samenwerking in deze week past bij een bredere regionale ontwikkeling waarin kennisinstellingen en bedrijven de krachten bundelen rondom thema’s waarin Utrecht een voortrekkersrol heeft en waar kansen liggen.
De activiteiten tijdens SURE variëren van presentaties van succesvolle duurzame innovaties, dialoogsessies, een expositie in de HKU Academiegalerie tot een studentensymposium, Sustainable Experience Tour, Green Hackfest en een groot Stadsdebat in de Stationshal. SURE 2014 biedt een breed én verdiepend programma.

Enkele highlights

Boosting the circular economy @ Utrecht Science Park
Het thema groene economie is één van de speerpunten van de regio Utrecht en er zijn dan ook diverse circulaire initiatieven gestart in de regio en op het Utrecht Science Park, één van de aangewezen proeftuinen voor de regio. Welke initiatieven zijn dit en wat zijn de ervaringen met de circulaire economie in de praktijk? Een van de voorbeelden is het Poli 3.0 project van het UMC Utrecht.

Smart Sustainable Cities – Duurzame innovaties, de kern en het succes
Innovatie en verduurzaming van het stedelijk gebied zijn belangrijke speerpunten voor zowel Utrecht Science Park als de regio Utrecht. Om te komen tot een ‘slimme, duurzame stad’ werken overheid, bedrijfsleven en wetenschap nauw samen aan diverse projecten. Van Nul op de Meter tot de campus als innovatiemotor voor duurzame ontwikkeling.

Professionals en burgers in debat in de stationshal
Tijdens het stadsdebat gaat een panel in gesprek met het ‘publiek’ op het station. Het panel bestaat uit: Jacqueline Cramer (directeur Utrecht Sustainability Institute), Carola Wijdoogen (bestuurder NS), Chris Verstegen (bestuurder ProRail), Victor Everhardt (wethouder (locoburgemeester) gemeente Utrecht), Michel van Velde (lid Economic Board Utrecht) en Tamara Dijs (studente Technische Bedrijfskunde, Hogeschool Utrecht). Het gesprek staat onder leiding van tv-presentator, zanger en bekend Utrechter Henk Westbroek.

Meer informatie
Voor meer informatie over SURE 2014 kunt u contact opnemen met Nicoline Meijer, manager marketing en communicatie, Utrecht Science Park, nicoline.meijer@utrechtsciencepark.nl, 06 52 133 419.

www.sure-utrecht.nl

Nieuwe publicatie(s)

Prof. dr. Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute - 2014

Nieuwsarchief

Agenda

<< Nov 2014 >>
maandinswoendondvrijzatezond
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30